ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ DRONES ΣΤΟΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ- ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ορυχεία χωρίς μεταλλωρύχους σε ευφυή ορυχεία «smart”, γεμάτα με αμαξοστοιχίες, φορτηγά χωρίς οδηγό, επιθεωρήσεις σε απομακρυσμένους χώρους μέσω συστημάτων διαδικτυακού monitoring και ελέγχου της παραγωγής με τη χρήση drones; Θα γίνει κι αυτό. Μετά 5.000 χρόνια εξέλιξης η σύγχρονη μεταλλευτική άλλαξε.

Και αυτή η αλλαγή αποτυπώνεται στη φράση ενός από τους σημαντικότερους παράγοντες της μεταλλευτικής βιομηχανίας σε πρόσφατο οικονομικό φόρουμ: «Πλέον θέλουμε να αναπτυχθεί η επιστήμη, η τεχνολογία, η καινοτομία, να έχουμε εξέλιξη, όχι για να αντικαταστήσουμε ή να αλλάξουμε αυτά που πετύχαμε με τόσο κόπο και προσπάθεια, αλλά για να φτάσουμε σε άλλα, καλύτερα επίπεδα και να πάμε παρακάτω και παραπέρα, υπηρετώντας τον άνθρωπο και το περιβάλλον και πετυχαίνοντας αυτό που θα αλλάξει συστατικά τον κόσμο μας: τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Αυτό που μετράει βέβαια περισσότερο είναι το πώς αυτή η αλλαγή μεταφράζεται στην πράξη σε επίπεδα ασφαλείας, συνθηκών εργασίας, έρευνας, περιβαλλοντικής συμβατότητας και βιωσιμότητας.

Η μετάβαση στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση , θα πρέπει να είναι «ευφυής», για μια βιομηχανία απλούστερη, ταχύτερη, αποτελεσματικότερη, πιο ανταγωνιστική και  κυρίως ασφαλέστερη. Έτσι και η εξορυκτική βιομηχανία αγωνίζεται να συμβαδίσει με το συνεχώς εξελισσόμενο τεχνολογικό κόσμο, προκειμένου να λάβει τη θέση που της αξίζει στο διεθνή ανταγωνισμό. Σημείο αναφοράς σε αυτήν την μετάβαση οι ψηφιακές εφαρμογές για τη διαχείριση των πληροφοριών, οι αυτοματισμοί στα συστήματα ασφαλείας και στην έγκαιρη ενημέρωση των εργαζόμενων, και οι αυτοματισμοί και η ρομποτική στην υπόγεια ανάπτυξη, στην εξόρυξη και στην επιφανειακή εκμετάλλευση και φυσικά η χρήση drones τόσο σε θέματα επιθεωρήσεων όσο και χαρτογράφησης. Αυτόματα φορτηγά,  τηλεκατευθυνόμενα οχήματα μεταφοράς υλικών, συμπυκνωμάτων και μετάλλων λειτουργούν σε ερευνητικό στάδιο, προμηνύοντας προοπτικές διπλασιασμού της παραγωγής αλλά και σαφέστατη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Αλλά και σε ευρύτερο πλαίσιο οι μακρομηχανές υψηλής ευφυΐας αλλάζουν το τοπίο τόσο στην υπόγεια όσο και την επιφανειακή εκμετάλλευση, αυξάνοντας σημαντικά τις επιδόσεις αλλά και τον πήχη σε επίπεδα ασφαλείας και συμβατότητας.

Σε επίπεδο έρευνας, νέα υπερσύγχρονα συστήματα λογισμικού αλλά και καινοτόμες εφαρμογές σπάνε τα όρια. Το επόμενο βήμα στον αυτοματισμό εξόρυξης θα μπορούσε να είναι ορυχεία χωρίς μεταλλωρύχους αφού υπάρχουν σχέδια για ευφυή ορυχεία «smart”, γεμάτα με αμαξοστοιχίες, φορτηγά χωρίς οδηγό, επιθεωρήσεις σε απομακρυσμένους χώρους μέσω συστημάτων διαδικτυακού  monitoring και ελέγχου της παραγωγής με τη χρήση drones. Ως προς την ασφάλεια, η καινοτομία σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων και αυτοματισμών ελαχιστοποιεί ενδεχόμενα ανθρώπινου λάθους, βελτιώνοντας τις προδιαγραφές και εξασφαλίζοντας την απόλυτη αποτελεσματικότητα των συστημάτων ελέγχου. Αυτόματες επιθεωρήσεις βάρδιας, software management μεταλλείου, ολοκληρωμένα συστήματα υπερευαίσθητων αισθητήρων μεθανίου, ρομποτικά συστήματα διάσωσης και διαφυγής, αυτόματα συστήματα απόκρισης σε ατυχήματα, σύστημα προειδοποιητικών ηχητικών οπτικών σημάτων σε όλους τους εργαζόμενους αναφορικά με την εγγύτητα κινούμενων οχημάτων, είναι μερικά από τα παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής της επιστημονικής καινοτομίας στον τομέα της ασφάλειας. Οι νέες προδιαγραφές στην υποδομή των σύγχρονων μεταλλείων (διαστάσεις, αερισμός, χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός, συστήματα ασφαλείας, διαχείριση επικίνδυνων χώρων εργασίας, διαχείριση υγρασίας, σκόνης και επικίνδυνων ουσιών, αισθητήρες ασφαλείας κτλ. ) είναι η ουσιαστική παράμετρος που αλλάζει τη λειτουργία των έργων ανά τον κόσμο, και ξεπερνά τους αυστηρούς κανόνες και προδιαγραφές που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο και διέπουν τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Οι νέες σημαντικά βελτιωμένες συνθήκες λειτουργούν ως αποτέλεσμα εφαρμογής των καινοτομιών και όχι ως επιταγή.

Μια άλλη πολύ σημαντική παράμετρος είναι η ενίσχυση της ακρίβειας και της εμπιστοσύνης στα μοντέλα πρόβλεψης και στα επίπεδα παραγωγής, γεγονός που αποτελεί στρατηγική πρόκληση για τις επιχειρήσεις. Για την αντιμετώπιση των στρατηγικών αυτών προκλήσεων, οι επιχειρήσεις εξόρυξης πρέπει να εξετάσουν πιο «έξυπνες»  μεθόδους συλλογής δεδομένων υψηλής ακρίβειας. Αυτό θα απαιτήσει από τις εταιρείες νέες στρατηγικές και ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων, θέτοντας λύσεις για να αποτρέψουν τα ζητήματα προτού συμβούν, αντί να προσπαθήσουν να τα λύσουν αφού προκύψουν. Είναι επιτακτική ανάγκη καινοτομώντας, να κατανοήσουν το πώς η τεχνολογία  θα αλλάξει ακόμα περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο ήδη δραστηριοποιούνται.

Στις δυνατότητες των διαθέσιμων λύσεων για αυτοματοποιήσεις στην παραγωγική διαδικασία της εξορυκτικής βιομηχανίας σήμερα,  περιλαμβάνονται: επιχειρησιακή επιτήρηση για βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό ορυχείων, συμφιλίωση παραγωγής και έρευνας, εντοπισμός κοιτασμάτων ΟΠΥ, γεωλογική-γεωτεχνική χαρτογράφηση, σταθεροποίηση υδρογεωλογικών συνθηκών, παρακολούθηση απομακρυσμένων επιθεωρήσεων, έρευνα-χαρτογράφηση τομέων, έλεγχος υπόγειων κατασκευών κλειστών σε πρόσβαση, έλεγχος κενών, βελτιώσεις  εξαερισμού υπόγειων μετώπων, εξ αποστάσεως έρευνες και επιθεωρήσεις φραγμάτων απόθεσης αποβλήτων, εξ αποστάσεως επιθεωρήσεις μηχανημάτων και υποδομών και εντοπισμός αναγκών συντήρησης, παρακολούθηση βίντεο για επιχειρήσεις σε περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών. Eπίσης πραγματοποιούνται δοκιμές με drones εξοπλισμένα με κάμερες στρατιωτικής ποιότητας για την παροχή αεροφωτογραφιών σε πραγματικό χρόνο και 3D χάρτες των τοποθεσιών της παραγωγής. Έτσι, καθίσταται εφικτή η κατασκευή τρισδιάστατων χαρτών αυτών των ορυχείων, παρακολουθώντας συνεχώς την πρόοδο και την ασφάλεια των μεταλλείων.

Πιο συγκεκριμένα, τα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα, είναι ένα παράδειγμα ψηφιακής λύσης που τα ορυχεία και μεταλλεία μπορούν να υιοθετήσουν για να αντιμετωπίσουν τις στρατηγικές προκλήσεις. Οι εταιρείες στρέφονται σε αυτά, για διάφορους λόγους, όπως βελτιωμένη ασφάλεια, αυξημένη αποτελεσματικότητα και εξοικονόμηση κόστους. Αυτό έγινε ιδιαίτερα ελκυστικό τα τελευταία χρόνια, καθώς οι μειωμένες τιμές των βασικών προϊόντων ανάγκασαν τις επιχειρήσεις να αναζητήσουν τρόπους αύξησης της παραγωγικότητας αλλά και για λόγους παροχής ασφαλέστερων συνθηκών εργασίας για τον εργαζόμενο. Μία από τις πρώτες εταιρείες που άρχισαν να χρησιμοποιούν τα drones  ήταν η BHP Billiton, παγκόσμιος ηγέτης στην παραγωγή σιδηρομεταλλεύματος, μεταλλουργικού άνθρακα και χαλκού.

Τα drones έχουν αποδείξει ότι μετρούν με ακρίβεια τα αποθέματα μεταξύ 97-99% της πραγματικής ποσότητας, σημαντικά καλύτερα από την ακρίβεια παραδοσιακών μεθόδων. Επίσης παρέχουν πρόσβαση σε πιο ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα δίνοντας τη δυνατότητα αποτελεσματικότερων ελέγχων των χώρων εξόρυξης σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους. Ένας μόνο εργαζόμενος θα αρκεί για να χειριστεί μία τεχνολογία drone και να σαρώσει ολόκληρο τον ιστότοπο των 150 στρεμμάτων σε 30 λεπτά. Με βάση τα δεδομένα που μπορούν να προσεγγιστούν από αυτά, οι σχεδιαστές-διαχειριστές των έργων θα μπορούν να σχεδιάσουν με μεγαλύτερη βεβαιότητα, πλησιάζοντας την πραγματικότητα.  Μέσω ασφαλέστερης διαχείρισης των δεδομένων, θα μπορούν να εκτιμηθούν καλύτερα κόστη, αναγκαίες επενδύσεις, χρονοδιαγράμματα έργων, ποιοτικές διαφοροποιήσεις και παραγωγικός σχεδιασμός. Έτσι λοιπόν, επιτρέπεται η γνώση του αποθέματος σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στην καλύτερη αξιοποίηση υλικών , τη βελτιστοποίηση κόστους, την καλύτερη αξιοποίηση εργατικού δυναμικού και την αποφυγή σπατάλης υλικών.

Ουσιαστικά, μπορούμε να αναμένουμε ο κλάδος να υποβληθεί σε ευρύτερες αλλαγές καθώς βρίσκονται συνέχεια νέοι τρόποι να ενωθούν διαφορετικά κομμάτια τεχνολογίας με νέες προσεγγίσεις δουλειάς. Eξάλλου η  καινοτομία δεν είναι απαραίτητο να συνδέεται πάντα με την τεχνολογία ή να είναι μία νέα τεχνολογία. Μπορεί να είναι η οποιαδήποτε διαφορετική ματιά αλλά και το πάντρεμα πολλών ετερογενών στοιχείων σε μία νέα ενιαία μορφή.

Η τεχνολογία θα αλλάξει τη φύση της εργασίας. Η ανάγκη για κάποιες παραδοσιακές, απλά εκτελεστικές θέσεις θα μειωθεί. Για παράδειγμα, με drones ικανά να παραδίδουν δείγματα διαδικτυακά από τους εξορυκτικούς χώρους, οι επιθεωρητές θα ξοδεύουν λιγότερο χρόνο συλλέγοντας δεδομένα στον τομέα και περισσότερο χρόνο ερμηνεύοντας τον. Αυτό σημαίνει ότι αν οι δοκιμές αποδειχθούν επιτυχείς, δημιουργείται η προοπτική για μια σειρά νέων καλά πληρωμένων ρόλων. Ένας πιλότος drone  σε ένα ορυχείο μπορεί να αναμένει να φτάσει μέχρι και 200.000 δολάρια το χρόνο, όσο ένας πιλότος αεροπορικής εταιρείας. Είναι ένας από τους ειδικούς ρόλους που δημιουργούνται από την τεχνολογία που απαιτεί μεγαλύτερες ευκαιρίες κατάρτισης για να επιτρέψει στη βιομηχανία εξόρυξης να συνεχίσει να αναπτύσσεται ταχύτατα. Είναι στο χέρι μας να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε και η παραγωγή να διευκολυνθεί και να απλοποιηθεί και οι εργαζόμενοι να γίνουν καλύτεροι και πιο ανταγωνιστικοί σε συνθήκες εργασίας υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού για τον εξορυκτικό τομέα αποδίδεται πολλές φορές  στη μη ελκυστική εικόνα της θέσης εργασίας ή στις μη ελκυστικές συνθήκες και προοπτικές απασχόλησης σε αυτόν. Αυτό με βάση τις νέες καινοτόμες εφαρμογές, θα αντιστραφεί πλήρως. Άρα οι ανησυχίες ότι η εξορυκτική βιομηχανία θα απασχολεί όλο και λιγότερους ανθρώπους, έχει διπλή ανάγνωση. Βέβαιο είναι ότι πολλές σημερινές θέσεις εργασίας θα πάψουν να υπάρχουν αλλά παράλληλα θα αναπτυχθούν πολλές νέες, ποιοτικά αναβαθμισμένες ,σε μια ποιοτικά αναβαθμισμένη εξορυκτική βιομηχανία.

[ΠΗΓΗ: https://www.energia.gr/, από sme.gr, 19/3/2019]