ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ

Εκ νέου αναβολή για τις 15 Μαΐου πήρε η εκδίκαση της προσφυγής της Ελληνικός Χρυσός κατά των αποφάσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του 2016, με τις οποίες απορρίφθηκαν οι μελέτες για το εργοστάσιο πυρομεταλλουργίας.

Το Ε’ Τμήμα του ΣτΕ, το οποίο συνεδρίασε με πενταμελή σύνθεση, αποφάσισε, αντιθέτως, να διαχωρίσει τις πέντε αιτήσεις ακύρωσης που συνδέονται αποκλειστικά με το υποέργο Σκουριών για να συζητηθούν, σήμερα Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου. Να σημειωθεί πως στις εν λόγω προσφυγές η εταιρεία έχει υποστήριξη και από  το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής

Για τις 15 Μαΐου αναβλήθηκε και η προσφυγή «πολιτών της Χαλκιδικής» εναντίον του ΥΠΕΝ και της απόφασής του να παρατείνει τη διάρκεια της άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στον χώρο απόθεσης τελμάτων Κοκκινόλακα, στην περιοχή της Ολυμπιάδας.