ΟΟΣΑ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Η ΕΛΛΑΔΑ!

Τη δεύτερη θέση της κατάταξης των χωρών του ΟΟΣΑ με την υψηλότερη ανεργία των νέων καταλαμβάνει η Ελλάδα.

Αναλυτικά, η πρώτη δεκάδα του ΟΟΣΑ στη νεανική ανεργία διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Νότια Αφρική 53,36%
  2. Ελλάδα 43,58%
  3. Ισπανία 38,67%
  4. Ιταλία 34,75%
  5. Πορτογαλία 23,88%
  6. Γαλλία 22,30%
  7. Τουρκία 20,57%
  8. Φινλανδία 20,57%
  9. Σλοβακία 18,90%
  10. Ευρωζώνη (18 χώρες), 18,80%

Ο δείκτης νεανικής ανεργίας είναι ο αριθμός των ανέργων ηλικίας 15-24 ετών, εκφρασμένος ως ποσοστό επί του εργατικού δυναμικού των νέων. Ως άνεργοι θεωρούνται όσοι αναφέρουν ότι είναι χωρίς δουλειά, ότι είναι διαθέσιμοι για δουλειά και ότι έχουν κάνει ενέργειες για να βρουν εργασία τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες.

Η Ευρωζώνη βρίσκεται στη 10η θέση με 18,8%, ενώ την πιο ρόδινη εικόνα παρουσιάζουν η Ιαπωνία με 4,7% και η Γερμανία με 6,8%.

[ΠΗΓΗ: http://aetoshal.blogspot.com/, 30/1/2019]