ΓΙΑΤΙ Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Διαβάζοντας τι ακριβώς είναι η τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης καταλαβαίνει και ο πλέον αδαής περί της μεταλλευτικής γιατί η Χαλκιδική δεν πρόκειται ποτέ να αντιμετωπίσει καταστάσεις τύπου Βραζιλίας – όσο και αν η σημερινή δημοτική αρχή κινδυνολογεί.

Οι ξηρές αποθέσεις αποβλήτων κερδίζουν συνεχώς έδαφος στη μεταλλευτική βιομηχανία, καθώς συνδέονται με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την αποθήκευση των αποβλήτων, ενώ επιπλέον ενσωματώνονται καλύτερα στο φυσικό περιβάλλον μετά την ολοκλήρωση της αποκατάστασης.

Τι είναι η Τεχνολογία Ξηρής Απόθεσης;

Όλα τα μεταλλεία παράγουν μια μορφή επεξεργασμένων καταλοίπων που ονομάζονται τέλματα -μείγμα νερού και στείρων υλικών-, το οποίο απομένει από την επεξεργασία του μεταλλεύματος. Παραδοσιακά, τα τέλματα αποθηκεύονταν σε υγρή μορφή σε μεγάλες εγκαταστάσεις, τις γνωστές λίμνες τελμάτων. Οι σύγχρονες μέθοδοι της ξηρής απόθεσης αφαιρούν την περίσσεια νερού, με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα αμμώδες υλικό, το οποίο κατόπιν στοιβάζεται και συμπιέζεται.

Η τεχνολογία ξηρής απόθεσης έχει μια σειρά από σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα:

  • Μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, λόγω της μικρότερης κατάληψης επιφάνειας για την απόθεση τελμάτων
  • Εξοικονόμηση νερού από τη διαδικασία της αφύγρανσης και επαναχρησιμοποίησή του στην παραγωγική διαδικασία
  • Η στερεά σύσταση των αποτιθέμενων καταλοίπων αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια, μέσω της μείωσης των γεωτεχνικών κινδύνων
  • Αύξηση θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τη διάρκεια του έργου