Χ. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ: ΜΙΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΟΠΩΣ Η ELDORADO ΔΕΝ ΘΑ ΡΙΣΚΑΡΕ ΠΟΤΕ ΚΑΤΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Με εμφανώς πιο χαμηλούς τους τόνους σε σχέση με το παρελθόν, η νυν διοίκηση της Ελληνικός Χρυσός υπό τον κ. Χρ. Μπαλάσκα –μετά την αποκρυνση Μούρα τον Οκτώβριο του 2017- επιμένει στην επένδυση του 1 δις. ευρώ στην Β.Α.Χαλκιδική, με δύο μεταλλεία σε λειτουργία, Ολυμπιάδας και Στρατωνίου και το ζήτημα των Σκουριών, ανοιχτό. Αλλά τα προβλήματα δεν τελειώνουν. «Οι μέτοχοι κάνουν υπομονή», σχολιάζει ο κ. Μπαλάσκας σε γεύμα που παρέθεσε η διοίκηση της Ελληνικός Χρυσός σε δημοσιογράφους το μεσημέρι της Τετάρτης  και «περιμένουν». Αυτό, όταν το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος προβάλλει νέα προσκόμματα και δεν δίνει οριστική άδεια λειτουργίας για τον «Κοκκινόλακα», χώρο απόθεσεις αποβλήτων των δύο μεταλλείων που τελούν σε λειτουργία καθώς υπάρχει αφενός περιβαλλοντική άδεια ως το 2021, αλλά όχι και άδεια λειτουργίας, παρά μόνο, λειτουργεί με… πιλοτικές άδειες, μία εκ των οποίων λήγει στο τέλος του χρόνου! «Αν δεν πάρουμε οριστική άδεια», είπε ο κ. Μπαλάσκας, «είναι προφανές ότι τα δύο ορυχεία θα κλείσουν». Εμμέσως οι αρμόδιες αρχές ζητούν από την Ελληνικός Χρυσός να ανοίξει εκ νέου η περιβαλλοντική άδεια, τη στιγμή, όπως τόνισε η διοίκηση της εταιρείας στους δημοσιογράφους,  «όχι μόνο τηρούμε τους περιβαλλοντικούς όρους η γεωμεμβράνη που χρησιμοποιούμε για να μην προσβληθεί ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής έχει καλύτερη από την αργιλική που θέτει στους όρους του το κράτος»…

Μάλιστα,  ο κ. Μπαλάσκας είπε ότι η El Dorado είναι εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο δεν θα ρίσκαρε ποτέ κάτι ενάντια στο περιβάλλον.

Για φέτος η εταιρεία θα γράψει νέες ζημιές, 40 εκατ. ευρώ, με το σύνολο των ζημιών στα 150 εκατ. υρώ από το 2012, τη στιγμή που η παραγωγή φέτος αναμένεται να ανέλθει σε 500 χιλιάδες τόννους (χρυσό, μόλυβδο και άλλα μεταλλεύματα).

Η διοίκηση της εταιρείας αναφέρθηκε στα παράλληλα έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Όπως τονίστηκε, η εταιρία υλοποιεί το πρόγραμμα παράλληλης αποκατάστασης, ως δομικό στοιχείο στον σχεδιασμό και την  εξέλιξη των έργων της, καθώς όπου ολοκληρώνεται η μεταλλευτική δραστηριότητα, πραγματοποιούνται εργασίες εξυγίανσης και επαναφοράς της γης στην πρότερη κατάστασή της.

Επιπλέον,  η εταιρία φροντίζει, όπως αναφέρθηκε, για την  αποκατάσταση ολόκληρης της περιοχής από το αποτύπωμα της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητας (περίοδος 1976 -1995). Πιο συγκεκριμένα, με το «Έργο Aποκατάστασης Ολυμπιάδας» απομακρύνθηκαν 2,6 εκ. τόνοι  μεταλλευτικών καταλοίπων της προγενέστερης μεταλλευτικής δραστηριότητάς και ολοκληρώνεται η πλήρης εξυγίανση έκτασης 300 στρεμμάτων.

Τα έργα παράλληλης αποκατάστασης:

Παλαιοί Χώροι Απόθεσης Συμπυκνώματος Αρσενοπυρίτη

Μέσα από ειδικές εδαφοβελτιωτικές εργασίες  και συνεχείς μετρήσεις ποιότητας, ολοκληρώνεται η εξυγίανση και  αποκατάσταση των χώρων αυτών με επιτυχή φυτοκάλυψη στο 100% των εκτάσεων, χρησιμοποιώντας μάλιστα ενδημικά φυτά ώστε να ενσωματωθούν εύκολα στη χλωρίδα και το ευρύτερο οικοσύστημα της γύρω περιοχής.

Παλαιός χώρος στείρων Φιρέ

430.000 τόνοι στείρων υλικών που είχαν  αποτεθεί σε έκταση 30 στρεμμάτων στην περιοχή, απομακρύνονται και θα αξιοποιηθούν για κατασκευαστικές ανάγκες,  προκειμένου να επαναφέρουμε και αυτή την περιοχή στην πρότερη κατάστασή της.

Εφαρμογές της τεχνολογίας Ξηρής Απόθεσης:

Χώρος Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακα

– Ενσωμάτωση κορυφαίων διεθνών πρακτικών στη  διαχείριση των μεταλλευτικών καταλοίπων (τελμάτων)

–  Ειδικός γεωτεχνικός σχεδιασμός με σύστημα αδιαπέραστης στεγάνωσης 4 επιπέδων σύμφωνα  με τις εθνικές και ευρωπαϊκές οδηγίες και τις υψηλότερες διεθνείς προδιαγραφές

–  24/7 λειτουργία συστημάτων παρακολούθησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων και της  γεωτεχνικής ευστάθειας

–  Συστήματα διαχείρισης υδάτων, σχεδιασμένα για την προστασία των φυσικών υδάτινων πόρων και  την ευστάθεια της εγκατάστασης

–  Υψηλή προστασία από φυσικά φαινόμενα (σεισμοί, πλημμύρες)

Χώρος Ξηρής Απόθεσης Σκουριών

Οι Σκουριές είναι ένα υψηλής περιεκτικότητας κοίτασμα χρυσού-  χαλκού, σχεδιασμένο να λειτουργήσει με ένα συνδυασμό μεθόδων ανοιχτής εξόρυξης και υπόγειας εκμετάλλευσης, στη βάση  των αρχών της παράλληλης αποκατάστασης και της μικρότερης δυνατής κατάληψης επιφάνειας.

Με στόχο την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου και τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας στην λειτουργία του, έχει  προταθεί ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης αποβλήτων βάσει της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας αφύγρανσης:

  • Μείωση συνολικού αποτυπώματος του  έργου κατά 40%
  • Χρήση του ενός από τους δυο αρχικά  χώρους απόθεσης πλήρης απελευθέρωση της  έκτασης 486 στρεμμάτων λεκάνης του «Λοτσάνικου»
  • Βελτίωση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών των χώρων απόθεσης
  • Πλήρης ενσωμάτωσή στο φυσικό  ανάγλυφο της περιοχής, με την ολοκλήρωση της λειτουργίας
  • Ανάκτηση του νερού μέσω της εξοικονόμησης από τη διαδικασία της  αφύγρανσης.

[ΠΗΓΗ: https://www.businessenergy.gr/, 14/11/2018]