ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟ 2019

Αύξηση φορολογικών εσόδων κατά 263 εκατ. ευρώ φέρνει ο προϋπολογισμός του 2019, όπως προκύπτει από το προσχέδιό του που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή. Η κυβέρνηση ομολογεί μέσω του προσχεδίου του προϋπολογισμού ότι οι υποσχέσεις της για μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων και των μερισμάτων από το επόμενο έτος δεν θα ελαφρύνει το 2019 τις επιχειρήσεις ούτε κατά ένα ευρώ, καθώς η θετική επίπτωση θα φανεί από τις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβάλουν οι επιχειρήσεις το 2020.

Ειδικότερα το σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού, όπως προκύπτει από το προσχέδιο για το 2019 προβλέπει τα εξής:

  • -τα φορολογικά έσοδα θα διαμορφωθούν στα 51,388 από 51.225 φέτος, δηλαδή θα αυξηθούν κατά 263 εκατ. ευρώ. Η αύξηση αυτή προκύπτει, όπως υποστηρίζει το υπουργείο Οικονομικών, λόγω της μη μείωση των συντάξεων αφού προκαλείται αύξηση των φορολογικών εσόδων από τον φόρο εισοδήματος των συνταξιούχων
  • -τα έσοδα από τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας, λόγω της προβλεπόμενης μείωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 10% μεσοσταθμικά, θα διαμορφωθούν το 2019 στα 2.768 από 3,063 δισ ευρώ, δηλαδή θα μειωθούν κατά 295 εκατ. ευρώ

Οι παρεμβάσεις στη φορολογία

Στο πεδίο της φορολογίας το προσχέδιο του προϋπολογισμού περιλαμβάνει τις εξαγγελίες που έγιναν από την κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ειδικότερα:

  • Μείωση ΕΝΦΙΑ: Το μέτρο συνίσταται στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10% μεσοσταθμικά. Η μείωση αφορά μόνο την πολύ μικρή ακίνητη περιουσία
  • Μείωση φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων: Το μέτρο συνίσταται στη σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολόγησης από 29% σε 25% σε ορίζοντα τετραετίας και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και εξής. Ειδικά για το 2019 προβλέπεται η μείωση του συντελεστή κατά μία μονάδα, από το 29% στο 28%
  • Μείωση φορολογίας διανεμόμενων κερδών: Το μέτρο αναφέρεται στη μείωση του φορολογικού συντελεστή επί των μερισμάτων κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες και θα έχει δημοσιονομική επίπτωση από το 2020 και εξής.

Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (όχι τα φορολογικά), σε δημοσιονομική βάση, μετά τις προτιθέμενες παρεμβάσεις, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 53.832 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19 εκατ. ευρώ σε σχέση με το σενάριο βάσης, γεγονός που οφείλεται στη μείωση κατά 10% μεσοσταθμικά, ή 262,5 εκατ. ευρώ του ΕΝΦΙΑ και στην αύξηση κατά 282 εκατ. ευρώ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, ως αποτέλεσμα τη μη μείωσης των συντάξεων (δευτερογενής επίδραση).

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, του Σπύρου Δημητρέλη, 1/10/2018]