ΝΕΑ ΕΡΙΔΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΝΑΔΙΚΗΣ ELDORADO GOLD

Το αίτημα που απορρίφθηκε αφορά τη διεξαγωγή 16 ερευνητικών γεωτρήσεων στις Σάπες Ροδόπης, στην οποία η Μεταλλευτική Θράκης κατέχει τα μεταλλευτικά δικαιώματα καθώς και την αξιοποίηση των παραχωρήσεων και για τα οποία καταβάλλει μισθώματα στο κράτος από το 2013.

Στα δικαστήρια θα καταλήξουν εκ νέου η καναδική πολυεθνική Eldorado Gold και η ελληνική πολιτεία προκειμένου να επιλύσουν τις διαφορές τους, μετά την απόρριψη αιτήματος της Μεταλλευτικής Θράκης για εξορυκτική έρευνα στη Ροδόπη (περιοχή Σάπες), που βάζει σε αναμονή επένδυση 660 εκατ. ευρώ (μαζί με το έργο στο γειτονικό Πέραμα, που είναι επίσης σε εκκρεμότητα). Ειδικότερα, απορρίφθηκε το αίτημα για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Ερευνητικό πρόγραμμα στον κεντρικό τομέα του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου Ε5 της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης για την εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης Α.Ε.», 100% θυγατρική της Eldorado Gold. To αίτημα που απορρίφθηκε αφορά τη διεξαγωγή 16 ερευνητικών γεωτρήσεων (ποιότητα κοιτάσματος) στις Σάπες Ροδόπης, στην οποία η Μεταλλευτική Θράκης κατέχει τα μεταλλευτικά δικαιώματα καθώς και την αξιοποίηση των παραχωρήσεων και για τα οποία καταβάλλει μισθώματα στο κράτος από το 2013.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη αρνητική απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης (Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής) προς τη Μεταλλευτική Θράκης ανοίγει τον δρόμο αρχικά για την κατάθεση διοικητικής προσφυγής και κατόπιν, εφόσον δεν προκόψει κάτι διαφορετικό, για προσφυγή στο ΣτΕ.

Όπως λέγεται χαρακτηριστικά από τους γνώστες του χώρου, το θέμα των αδειοδοτήσεων για ερευνητικές γεωτρήσεις σε μεταλλευτικές περιοχές, τα δικαιώματα των οποίων έχουν παραχωρηθεί στις εταιρείες με βάση τους διαγωνισμούς που έχουν γίνει, αποτελεί πληγή για τις επιχειρήσεις και τις περιοχές, καθώς και μόνιμο θέμα διένεξης και απραγίας.

Στην περίπτωση των Σαπών, πληροφορίες κάνουν λόγο για παρελθούσες εκκρεμότητες από το 2012 που εμποδίζουν μέχρι και σήμερα την προοπτική της συγκεκριμένης επένδυσης.

Οι Σάπες βρίσκονται κοντά στο χρυσοφόρο κοίτασμα του Περάματος στον Έβρο, για το οποίο επίσης εκκρεμεί η έγκριση περιβαλλοντικής μελέτης. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, στις Σάπες προκύπτει ότι τα κοιτάσματα έχουν αποθέματα της τάξης των 474.000 ουγκιών χρυσού, 250.000 ουγκιών αργύρου και 3.000 τόνων χαλκού. Το κοίτασμα του Περάματος μπορεί να δώσει ως τελικά προϊόντα 560.000 ουγκιές χρυσού, 257.000 ουγκιές αργύρου και 3.250 τόνους χαλκού. Προβλέπεται ότι η συνολική επένδυση από την ανάπτυξη του έργου θα ανερχόταν σε 660 εκατ. ευρώ.

Στο διά ταύτα, όπως τονίζεται στο 13σέλιδο κείμενο της απόφασης, εκφράζεται η διαφωνία για τη δημόσια μεταλλευτική περιοχή στον ευρύτερο χώρο των Σαπών με το επιχείρημα ότι «η εκμετάλλευση των αποθεμάτων μπορεί να είναι προβληματική για την Περιφέρεια, κυρίως για λόγους αναπότρεπτης βλάβης στο περιβάλλον».

Η απορριπτική απόφαση στηρίχτηκε στην ομόφωνη κατά της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το έργο του θέματος απόφαση της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος της Π.ΑΜ-Θ, καθώς και στην ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Μαρώνειας-Σαπών, με την οποία «διατρανώνει την κάθετη αντίθεσή του σε οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετίζεται με τη μεταλλουργία του χαλκού και του χρυσού στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών», χαρακτηρίζοντάς την «επικίνδυνη και συνεπώς ανεπιθύμητη». Η απόφαση βασίστηκε επίσης στις επιφυλάξεις και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, αναθεώρησης και εξειδίκευσης του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης – Α Φάση – Στάδιο Α2», στο οποίο επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, η ανάγκη προγραμματισμού των δραστηριοτήτων εξόρυξης για την αποφυγή συγκρούσεων με άλλες παραγωγικές χρήσεις, οι προοπτικές εκμετάλλευσης κοιτασμάτων χρυσού και το εκφρασμένο ενδιαφέρον εταιρειών, αλλά και οι σοβαρές ανησυχίες για τη δυνατότητα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Τονίζεται επίσης το γεγονός ότι η υποστήριξη των εξορυκτικών δραστηριοτήτων προϋποθέτει περιβαλλοντικά συμβατούς όρους και επίτευξη της απαραίτητης κοινωνικής συναίνεσης ως προς τη σκοπιμότητα της δραστηριότητας μετά από συνεκτίμηση κόστους οφέλους, με την οποία θα τεκμηριώνονται οι συνολικές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη και στο περιβάλλον τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

 

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 9/10/2018]