ΝΕΑ ΕΚΡΗΞΗ 300 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ “ΦΕΣΙΑ” ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

Μία νέα “έκρηξη” κατά  300 εκατ. ευρώ κατεγράφη στα κρατικά “φέσια” τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Αυξήθηκαν στα 3,036 δισ. ευρώ, από 2,730 δισ. ευρώ έναν μήνα πριν. Και τούτο παρά την χρηματοδοτική “ένεση” από τις δόσεις του ESM που έφτασαν στα κρατικά ταμεία.

Αιτία είναι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων που αυξήθηκαν κατά 272 εκατ., αλλά και η αδυναμία του “ευρύτερου” δημοσίου και ειδικά των Νοσοκομείων και των Ασφαλιστικών Ταμείων να πληρώσουν, αλλά και να μην δημιουργήσουν νέες “γενιές” από κρατικές οφειλές.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, έχουν φτάσει από το 3ο δάνειο 7 δισ. ευρώ στους φορείς του “ευρύτερου” δημοσίου, από τα οποία – εν μέρει όμως – έχουν πληρωθεί οι ιδιώτες προμηθευτές, συμβασιούχοι και άλλοι δικαιούχοι (συνταξιούχοι, φορολογούμενοι).

Αναλυτικά, το ΥΠΟΙΚ στο Δελτίο Μηνιαίων Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης Αυγούστου 2018 που έδωσε στη δημοσιότητα αναφέρει ότι:

Σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης τα κρατικά “φέσια” από  τα 1,940 δις ευρώ στο τέλος Ιουλίου αυξήθηκαν σε 1,974 στο τέλος Αυγούστου. Αύξηση κατεγράφη στις ΔΕΚΟ,  (από 314 εκατ. ευρώ σε 317 εκατ. ευρώ), στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (από 861 εκατ. ευρώ σε 876 εκατ ευρώ) και στα νοσοκομεία (από 374 εκατ. ευρώ σε 396 εκατ. ευρώ). Αντίθετα μείωση κατεγράφη – αλλά πολύ μικρή – στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (από 261 εκατ. ευρώ σε 255 εκατ. ευρώ).

Δεν δίδουν τις επιστροφές

Στις Εκκρεμείς Επιστροφές Φόρων από τα 790 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου, η “εκκρεμότητα” έφτασε στα 1,062 δισ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου. Στους άμεσους φόρους (που εντοπίζεται το πρόβλημα) το ποσό που χρωστά το κράτος  από τα 560 εκατ. ευρώ έφτασε στα 858 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής. Δηλαδή, ειδικά στο πεδίο των φόρων δεν έχει “αποκαλυφθεί” ακόμη η πλήρης εικόνα των εκκαθαρίσεων του 2018….

Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν, σύμφωνα με επεξήγηση του ΥΠΟΙΚ, στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς. Από Δεκέμβριο 2015 και εφεξής οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών, για τις οποίες έχει εκδοθεί το σχετικό ΑΦΕΚ (εκκαθαρισμένα και μη), μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς.

Μάλιστα, στον “λογαριασμό” δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα Τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα Τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες.

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, της Δήμητρας Καδδά, 3/10/2018]