Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: ΜΙΣΘΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 1.000 ΕΥΡΩ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΠΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Μισθό κάτω από 1.000 ευρώ το μήνα παίρνουν επτά στους δέκα εργαζόμενους, ενώ οι πέντε στους δέκα παίρνουν στο χέρι έως 830 ευρώ, σύμφωνα με την ενδιάμεση έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για την Ελληνική Οικονομία. Από τα στοιχεία της έκθεσης προκύπτει ότι η μείωση των ονομαστικών ωριαίων μισθών το 2018, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μισθούς του 2012 ανέρχεται σε ποσοστό 20%.

Αναλυτικότερα, από την έρευνα προκύπτει ότι το 10% των μισθωτών, δηλαδή 257.000 άτομα, λαμβάνει μισθό κάτω από 450 ευρώ, ενώ μόλις 10% λαμβάνει μισθό άνω των 1.300 ευρώ τον μήνα. Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι (50,1%) στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνουν μηνιαίο μισθό έως 830 ευρώ καθαρά.

Οι χαμηλότερες αποδοχές καταγράφονται στον κλάδο της γεωργίας (καθαρός μέσος μισθός ανέρχεται σε 607 ευρώ). Ακολουθούν οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τον τουρισμό (668 ευρώ) και οι διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες (674 ευρώ).

Αντίθετα, οι υψηλότερες μηνιαίες αποδοχές εμφανίζονται στον κλάδο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (1.237 ευρώ), ενώ ακολουθούν οι τράπεζες και ασφάλειες (1.151 ευρώ), τα ορυχεία και λατομεία (1.140 ευρώ) και η δημόσια διοίκηση και άμυνα (1.101 ευρώ).

[ΠΗΓΗ: http://www.mononews.gr/, 25/10/2018]