ΞΕΚΙΝΑ ΕΞΟΡΥΞΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ ΣΤΑ ΠΕΤΡΩΤΑ ΕΒΡΟΥ

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜ-Θ, ξεκινούν οι εργασίες εξόρυξης ζεόλιθου στην περιοχή των Πετρωτών.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την «έγκριση διενέργειας ερευνητικών εργασιών με επιφανειακή δειγματοληψία και γεωχημική ανάλυση προς διαπίστωση βιομηχανικού ορυκτού (ζεολίθου)», όπως αναφέρεται στην εν λόγω απόφαση.

Η έρευνα θα λάβει χώρα στη θέση «Κόκκαλο» της Δημοτικής Ενότητας Τριγώνου του Δήμου Ορεστιάδας, σε δημόσιο χώρο λατομικό χώρο έκτασης 14.3846 στρεμμάτων.

Τις εργασίες ανέλαβε να φέρει εις πέρας η εταιρεία ΟΛΥΜΠΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τους τα 2 χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι τόσο οι κάτοικοι, όσο και Δημοτικοί Σύμβουλοι από την Ορεστιάδα, είχαν στο παρελθόν εκφράσει την έντονη δυσαρέσκεια και τις αποδοκιμασίες τους σε προηγούμενη προσπάθεια εξόρυξης.

Στην απόφαση περιλαμβάνεται επίσης ο όρος πως : «σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της έρευνας εντοπιστούν αρχαιότητες, οι υπεύθυνοι της έρευνας υποχρεούνται να διακόψουν αμέσως τις εργασίες τους και να ειδοποιήσουν έγκαιρα τις αρμόδιες Υπηρεσίες».

[ΠΗΓΗ: http://www.e-evros.gr/, της  Μαρίνας Κριτού, 14/9/2018]