ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΜΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙΩΝΩΝ

H Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. είναι μια μεταλλευτική εταιρεία χρυσού, αργύρου, μολύβδου και ψευδαργύρου, που δραστηριοποιείται από το 2003 στην περιοχή της Χαλκιδικής.

Αξιοποιεί και αναπτύσσει παράλληλα τρία μεταλλευτικά έργα: των Μαύρων Πετρών/ Στρατωνίου, της Ολυμπιάδας και των Σκουριών, γνωστά ως Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Λειτουργεί σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης και συμβάλλει ουσιαστικά στην εθνική οικονομία και ανάπτυξη, υπό την καθοδήγηση της μητρικής της, Eldorado Gold Corporation, μεταλλευτικής εταιρείας με πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή και λειτουργία μεταλλείων σε Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική.

Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας περιλαμβάνουν τρεις βασικές μεταλλευτικές ενότητες:

  • Το Μεταλλείο Μαύρων Πετρών-Στρατωνίου: Εκμετάλλευση πολυμεταλλικού κοιτάσματος μεικτών θειούχων, με παραγωγή δύο συμπυκνωμάτων, μολύβδου-αργύρου και ψευδαργύρου.
  • Το Μεταλλείο Ολυμπιάδας (ο πλήρης εκσυγχρονισμός του οποίου πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2012-2016 και ξεκίνησε η επαναλειτουργία του το 2017): Εκμετάλλευση πολυμεταλλικού κοιτάσματος μεικτών θειούχων, με παραγωγή τριών συμπυκνωμάτων, μολύβδου-αργύρου, ψευδαργύρου και χρυσοφόρων πυριτών.
  • Το Μεταλλείο των Σκουριών: Με την επανεκκίνηση των κατασκευαστικών έργων για την εκμετάλλευση του πορφυριτικού κοιτάσματος χαλκού-χρυσού, το ενιαίο έργο των Μεταλλείων Κασσάνδρας θα βρεθεί σε πλήρη ανάπτυξη.

Δημιουργώντας αξία για τον άνθρωπο και την κοινωνία

Κάθε δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός αναπτύσσεται βάσει των Κατευθυντήριων Αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης: «ενεργούμε με ακεραιότητα, συμπεριφερόμαστε με υπευθυνότητα, επικοινωνούμε με ειλικρίνεια, λειτουργούμε με ασφάλεια, αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής στις κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε».

Η Ελληνικός Χρυσός αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη στην B.A. Χαλκιδική, απασχολώντας (άμεσα ή έμμεσα) έως 2.500 εργαζόμενους, εκ των οποίων, η συντριπτική πλειοψηφία προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αριστοτέλη. Κατά την πλήρη ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται ότι θα έχουν συνολικά δημιουργηθεί περίπου 5.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας.

Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας μέσω της ανάληψης δράσεων που αποδίδουν τα μέγιστα στην τοπική επιχειρηματικότητα, την τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου. 

Παράλληλα, ενσωματώνουν στη λειτουργία τους τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές που διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα ασφάλειας των ανθρώπων και ελαχιστοποιούν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της πρόθεσης της εταιρίας να λειτουργεί σε άμεση συνάρτηση με την τοπική κοινωνία αποτελεί το «Πρόγραμμα Ανοιχτών Θυρών» που πρόσφερε τη δυνατότητα σε περισσότερους από 6.000 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα να δουν από κοντά και να γνωρίσουν τη μεταλλευτική δραστηριότητα. Την ίδια ώρα περισσότεροι από 350 φοιτητές που προέρχονται από τις τοπικές κοινωνίες απασχολούνται κάθε καλοκαίρι στο «Πρόγραμμα Θερινής Απασχόλησης» της εταιρείας.

Βέλτιστη περιβαλλοντική διαχείριση

Βιώσιμη ανάπτυξη για την Ελληνικός Χρυσός σημαίνει δημιουργία μακροπρόθεσμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, με ταυτόχρονη περιβαλλοντική υπευθυνότητα στην πράξη. Η εταιρία ενεργεί με γνώμονα την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος υιοθετώντας ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης και προστασίας με βασικά σημεία:

Το καινοτόμο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή στο 2016. Με 320 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου, 4 εκατ. ευρώ κόστος εγκατάστασης σταθμών, 2 εκατ. ευρώ ετήσιο κόστος λειτουργίας και άμεση ανάρτηση όλων των μετρήσεων στην ιστοσελίδα του προγράμματος με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, κατατάσσεται σε ένα από τα πιο εκτεταμένα και ολοκληρωμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος, στην Ευρώπη.

Την πλήρη αποκατάσταση ολόκληρης της επιφάνειας της Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου από όλες τις αποθέσεις των προηγούμενων εκμεταλλεύσεων.

Τις Αρχές της «παράλληλης αποκατάστασης» και της «μικρότερης δυνατής κατάληψης επιφάνειας», αξιοποιώντας το 80 στρεμμάτων φυτώριο που έχει δημιουργηθεί ειδικά για την αποκατάσταση του μεταλλευτικού χώρου με περισσότερα από 250 είδη φυτών.

Στόχος της Ελληνικός Χρυσός είναι να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη περιβαλλοντική βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων της και να διασφαλίσει το περιβάλλον και μετά το πέρας της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.com/, από  thesstoday.gr, 17/8/2018]