ΆΝΟΔΟΣ 8,2% ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Αύξηση 8,2 στον δείκτη ημών παραγωγού στη βιομηχανία για τον Ιούλιο κατέγραψε η ΕΛΣΤΑΤ. Τον Ιούλιο του 2017 είχε καταγραφεί αύξηση 3% συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2016. Συγκριτικά με τον Ιούνιο έχει παρουσιαστεί αύξηση 0,4%, δηλαδή το ίδιο ποσοστό που είχε καταγραφεί και τον Ιούλιο του 2017 συγκριτικά με τον Ιούνιο της περσινής χρονιάς. Κατά το 12μηνο 08/17-07/18 καταγράφηκε αύξηση 3,9% στον δείκτη τιμών παραγωγού στη βιομηχανία έναντι αύξησης 3,3% που είχε σημειωθεί κατά το 12μηνο 08/16–07/17 συγκριτικά με την περίοδο 08/15–07/16. Η αύξηση σε ποσοστό 8,2% του Ιουλίου συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα προήλθε από την αύξηση του επιμέρους δείκτη εγχώριας αγοράς κατά 6,6% και του επιμέρους δείκτη εξωτερικής αγοράς κατά 13,6%.

Αναλυτικά:

 1. Η αύξηση του δείκτη εγχώριας αγοράς κατά 6,6% προήλθε από τις ακόλουθες επιμέρους μεταβολές:
 • Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου: +36,6%
 • Παραγωγή βασικών μετάλλων: +3,9%
 • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού: +2,8%
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού: +2,7
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων: +1,5%
 • Ποτοποιία: +0,5%
 • Βιομηχανία τροφίμων: -0,8%
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού: -4,3%
 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων: -4,6%
 • Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη: – 11,3%

2 Η αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 13,6% προήλθε από τις ακόλουθες επιμέρους μεταβολές:

 • Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου: +41,6%
 • Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού: +26,5%
 • Παραγωγή βασικών μετάλλων: +4,4%
 • Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού: +2,2%
 • Λοιπά ορυχεία και λατομεία: +1,5%
 • Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού: +0,9%
 • Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων: -0,8%
 • Βιομηχανία τροφίμων: -2,0%
 • Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων: -2,2%
 • Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών: -17,0%

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 31/8/2018]