ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Οφείλεται κυρίως στην κατά 6,8% αύξηση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων Λατομείων

Νέα αύξηση κατέγραψε τον Μάιο ο δείκτης της βιομηχανικής παραγωγής, λόγω της ανόδου της μεταποίησης και του εξορυκτικού τομέα, εξέλιξη που αντανακλά βασικά και την αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό. Επίσης θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι οι περισσότεροι κλάδοι του μεταποιητικού τομέα παρουσίασαν άνοδο της παραγωγής σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του Μαΐου 2018, σε σύγκριση με τοv αντίστοιχο δείκτη ίου Μαΐου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,0% έναντι αύξησης 6,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2017 με το 2016.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου Μαΐου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου Μαΐου 2017, παρουσίασε αύξηση 0,2%.

Επίσης, ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μονός Μαΐου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,5%.

Η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 1% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2017 προήλθε από τις αυξήσεις:

  • Κατά 6,8% του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων Λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.
  • Κατά 0,3% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: ποτών, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, επίπλων.
  • Κατά 2,7% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.

Επιβραδυντικά επέδρασε n μείωση κατά 1,1% του Δείκτη Παροχής Νερού. Η αύξηση κατά 0,2% που καταγράφηκε στο πεντάμηνο Ιανουαρίου Μαΐου και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου Μαΐου 2017, προήλθε βασικά από την αύξηση κατά 1,7% του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών, καθώς οι υπόλοιποι κλάδοι κατέγραψαν μείωση και συγκεκριμένα:

  • Κατά 1,2% ο Δείκτης Παραγωγής Ορυχείων Λατομείων.
  • Κατά 4,3% του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού.
  • Κατά 2,2% του Δείκτη Παροχής Νερού.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 11/07/2018]