Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΑΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ

Ο δρόμος για την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, περνά μέσα από τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκότερου, ευρύτερου περιβάλλοντος για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αυτό σημείωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος στην εκδήλωση “αιωνόβια brands” και εξήγησε ότι αυτό σημαίνει:

  • Σταθερό, προβλέψιμο και φιλικότερο προς το επιχειρείν φορολογικό καθεστώς. Με μείωση των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών, σε ανταγωνιστικά επίπεδα.
  • Αποκατάσταση της χρηματοπιστωτικής κανονικότητας και απελευθέρωση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα, με βιώσιμους και ανταγωνιστικούς όρους.
  • Δραστικές μεταρρυθμίσεις για αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση και λιγότερη γραφειοκρατία: με αξιολόγηση παντού, με θέσπιση ποιοτικών και ποσοτικών στόχων παραγωγικότητας, με ενίσχυση των μέσων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αξιοποίηση του θεσμού της αυτοπληροφόρησης του Δημοσίου.
  • Σαφές και σύγχρονο κανονιστικό περιβάλλον. Με ολοκλήρωση του εθνικού χωροταξικού σχεδίου και κωδικοποίηση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης. Με ουσιαστικό νομοθετικό προγραμματισμό και μείωση του ρυθμιστικού όγκου.
  • Ουσιαστικά μέτρα και πρωτοβουλίες, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής: για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στη μεταποίηση, για την ανάπτυξη σύγχρονων επιχειρηματικών πάρκων και υποδομών εφοδιαστικής αλυσίδας, για την ολοκλήρωση του συγκοινωνιακού δικτύου της χώρας.
  • Στενότερη διασύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας, με τις επιχειρήσεις και τον κόσμο της αγοράς. Ώστε να ενισχυθεί η παραγωγή νέας γνώσης, αλλά και η διάχυση και η εφαρμογή της στην παραγωγή, με τη μορφή της καινοτομίας.

Η επιμελητηριακή κοινότητα, σημείωσε ο ίδιος, αγωνίζεται για τη διασφάλιση κάθε μιας από αυτές τις προϋποθέσεις.

“Η χώρα μας διαθέτει ένα σπουδαίο δυναμικό. Διαθέτει επιχειρηματίες και στελέχη με όραμα, με ικανότητες, με κίνητρο και φιλοδοξίες. Διαθέτει ταλαντούχα νέα παιδιά, με νέες γνώσεις και φρέσκες ιδέες, που μπορούν να επιταχύνουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Αυτό που χρειάζεται, είναι να δώσουμε σε όλους αυτούς τους ανθρώπους τις ευκαιρίες και τη στήριξη που χρειάζονται για να πετύχουν. Και να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία ξανά μπροστά” κατέληξε ο κ. Μίχαλος.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, από ΑΠΕ-ΜΠΕ, 16/6/2018]