ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΕ ΤΟΝ ΦΟΡΟ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ

Δύο είναι οι παρεμβάσεις στο πεδίο της φορολογίας που περιλαμβάνει το κείμενο συμφωνίας για το περιεχόμενο των μεταρρυθμίσεων κατά τη μεταμνημονιακή επιτήρηση. Το πρώτο είναι η ευθυγράμμιση των αντικειμενικών με τις εμπορικές αξίες των ακινήτων με άλλες δύο αυξήσεις τιμών ζώνης το 2019 και 2020 και το δεύτερο είναι η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στον φορολογικό μηχανισμό προκειμένου να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματικός στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στη βελτίωση της εισπραξιμότητας των φόρων και τελικά στην αύξηση των φορολογικών εσόδων για την επίτευξη των υψηλών δημοσιονομικών πλεονασμάτων που δέχτηκε η κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που αναγνωρίζουν οι θεσμοί έχει να κάνει με την υποστελέχωση των φορολογικών υπηρεσιών. Υπολογίζεται ότι κατά τα χρόνια της κρίσης, λόγω του ουσιαστικού παγώματος των προσλήψεων αλλά και του κύματος συνταξιοδοτήσεων που εκδηλώθηκε λόγω του φόβου για τις μειώσεις στις συντάξεις, ο αριθμός των εργαζομένων στη φορολογική διοίκηση μειώθηκε πάνω από 3.000 και υποχώρησε κάτω από τις 10.000. Στο κείμενο για τη μεταμνημονιακή εποπτεία αναφέρεται ότι ο αριθμός των εργαζομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων πρέπει να αυξηθεί τα επόμενα δύο χρόνια, ενώ τίθενται και συγκεκριμένοι στόχοι όσον αφορά τον ελάχιστο αριθμό των εργαζομένων.

Ειδικότερα, έως το τέλος της τρέχουσας χρονιάς ο αριθμός των μόνιμων εργαζομένων θα πρέπει να έχει αυξηθεί σε 12.000, το 2019 ο αριθμός των μόνιμων εργαζομένων θα πρέπει να αυξηθεί στις 12.500, ενώ έως τα μέσα του 2021 θα πρέπει να αυξηθούν ακόμη περισσότερο, στους 13.322. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αύξηση αυτή συνεπάγεται μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων από την αύξηση του απόλυτου αριθμού των εργαζομένων, καθώς θα πρέπει να υπερκαλύπτεται ο αριθμός των εργαζομένων που θα αποχωρήσουν με συνταξιοδότηση. Οι εργαζόμενοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν κατά κύριο λόγο στις ελεγκτικές υπηρεσίες, ενώ σημαντικός αριθμός θα είναι στελέχη πληροφορικής.

Η δεύτερη παρέμβαση στο πεδίο της φορολογικής διοίκηση που περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις της μεταμνημονιακής εποπτείας είναι η πλήρης ανάπτυξη στα συστήματα πληροφοριακής για τη συλλογή των φορολογικών εσόδων. Έτσι, μέχρι τα μέσα του 2021 θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικά τα συστήματα αυτοματοποιημένων κατασχέσεων για όσους δεν πληρώνουν εγκαίρως τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, καθώς και τα συστήματα διενέργειας διασταυρώσεων για την υποβοήθηση των φορολογικών ελέγχων.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, του Σπύρου Δημητρέλη, 24/6/2018]