ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Τη στήριξη των λιγνιτικών περιοχών της Δυτ. Μακεδονίας και της Αρκαδίας, μέσω της διοχέτευσης τμήματος των εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών CΟ2, ζητεί με επιστολή του προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκη, το δίκτυο Ενεργειακών Δήμων της χώρας (Αμυνταίου, Εορδαίας, Κοζάνης, Μεγαλόπολης, Φλώρινας).

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, με δεδομένη την πορεία προς ένα καθεστώς μειωμένης λιγνιτικής δραστηριότητας και σταδιακής απεξάρτησης από τον άνθρακα, εγκυμονεί ο κίνδυνος επιδείνωσης της κρίσης στους νόμους Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας, τη στιγμή που η χώρο θα βγαίνει από τον κύκλο της ύφεσης. Γι’ αυτό χρειάζεται επειγόντως η έμπρακτη στήριξη της πολιτείας, με στόχο τη δημιουργία νέων προοπτικών για την αναζωογόνηση των τοπικών οικονομιών.

Σύμφωνα με τους Ενεργειακούς Δήμους, οι λιγνιτικές περιφέρειες της χώρας έμειναν χωρίς ευρωπαϊκούς πόρους για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στον οδικό χάρτη μετάβασης, παρότι συμμετείχαν στην κοινή προσπάθεια με τους τοπικούς άρχοντες άλλων λιγνιτικών περιοχών της Ευρώπης να θεσπιστεί’ ένα διακριτό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Fund), στο πλαίσιο της αναθεώρησης της οδηγίας για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΕΔΕ).

Την ίδια στιγμή πάντως, όπως επισημαίνουν στην επιστολή, στην πρόσφατα αναθεωρημένη οδηγία για το χρηματιστήριο ρύπων (ΕΣΕΔΕ) η υποστήριξη της απασχόλησης των ανθρακικών περιοχών καταγράφεται ως προτεραιότητα για τη διάθεση των δημοσίων εσόδων από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών που κατανέμονται στα κράτη μέλη. Έτσι, n κατανομή ενός ποσοστού των εσόδων για τη δημιουργία θέσεων σε τομείς που δεν σχετίζονται με τις δραστηριότητες εξόρυξης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το ορυκτό καύσιμο, θα απαντούσε στην υψηλή υφιστάμενη εξάρτηση των τοπικών οικονομιών από τη λιγνιτική δραστηριότητα.

 

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 17/04/2018]