ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ…

Εξηνταεννέα ολόκληρες πυκνογραμμένες σελίδες καταλαμβάνει η περίφημη απόφαση της διαιτησίας, και τα συμπεράσματά της, το αποτέλεσμα δηλαδή της κρίσης των διαιτητών, συνοψίζεται μόλις σε μία εξ΄ αυτών, την τελευταία…

Σας το παρουσιάζουμε για να έχετε ιδία άποψη:

Όπως βλέπετε, τα σημεία α) και β) είναι τα αυτονόητα, και δεν υπήρχε κανένας λόγος επανεπιβεβαίωσή τους, αφού και η ίδια η εταιρεία δεν λέει κάτι το διαφορετικό…  Ασφαλώς και η κατασκευή του εργοστασίου μεταλλουργίας αποτελεί τον τελικό στόχο όλης αυτής της προσπάθειας πλήρους αδειοδότησης στην οποία έχει αποδυθεί η εταιρεία και κωλυσιεργεί το δημόσιο, και ασφαλώς όταν κατασκευαστεί το εργοστάσιο θα παράγει καθαρά μέταλλα, αλλιώς ποιος ο λόγος να κατασκευαστεί;

Δεν καταλαβαίνω το αντικείμενο της έριδας επί της απόφασης, ούτε την αγωνιώδη προσπάθεια των… γνωστών-αγνώστων να βρουν τη «συνομωσία» και το «στήσιμο» πίσω από τη διαιτησία…