ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

Σήμερα ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της διαιτησίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός. Συνοπτικά, το διαιτητικό δικαστήριο απέρριψε την αιτιολόγηση του Ελληνικού δημοσίου σύμφωνα με το οποίο η τεχνική μελέτη για το εργοστάσιο μεταλλουργίας στη θέση Μαντέμ Λάκκος παραβιάζει τη σύμβαση παραχώρησης των μεταλλείων.

Η διοίκηση της Eldorado Gold ανακοίνωσε πως θα αξιολογήσει σε βάθος την απόφαση της διαιτησίας και θα εξετάσει τις επόμενες κινήσεις της σχετικά με τις επενδύσεις της στην ΒΑ Χαλκιδική. Σε ακόλουθη δήλωση του διευθύνοντος συμβούλου της Eldorado Gold ζητήθηκε να ικανοποιηθεί το πάγιο αίτημα της έκδοση των υπολειπόμενων αδειών για τη συνέχιση του έργου.

«Αναγνωρίζουμε και σεβόμαστε την απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου. Θεωρούμε ότι έχουμε ενεργήσει με καλή πίστη και με τρόπο που συμφωνούσε με τις συμβατικές μας υποχρεώσεις όπως αυτές προσδιορίζονται στη Σύμβαση Μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσής μας για την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας, σύμφωνα με την από 2006 έγκριση του επενδυτικού σχεδίου από το Ελληνικό Δημόσιο και την ΚΥΑ έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων του 2011. Έχουμε επανειλημμένα ανακοινώσει αυτή τη δέσμευσή μας, όπως και κατά τη διάρκεια της διαιτησίας.

Πιστεύουμε ότι η απόφαση αυτή αποτελεί το θεμέλιο για την προώθηση του διαλόγου με την Ελληνική Κυβέρνηση, προκειμένου να συμφωνήσουμε τα κοινά αποδεκτά και ξεκάθαρα επόμενα βήματα για την εξέλιξη του έργου των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Αναμένουμε από το Ελληνικό Δημόσιο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της Σύμβασης Μεταβίβασης, που περιλαμβάνουν την έκδοση των αδειών που εκκρεμούν για το έργο των Σκουριών. Η πλήρης, αποτελεσματική και υπεύθυνη ανάπτυξη της επένδυσής μας στη Χαλκιδική θα ωφελήσει το Ελληνικό Κράτος και τους πολίτες του, την τοπική κοινωνία, τους μετόχους και τους εργαζόμενους μας, στην Ελλάδα.

Η προσήλωση της εταιρείας στη δέσμευση για την ουσιαστική βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της επένδυσής μας αποδεικνύεται και από την υποβολή της τροποποίησης του Προσαρτήματος Τεχνικής Μελέτης για τον Χώρο Απόθεσης Τελμάτων στις Σκουριές, η οποία μειώνει κατά 40% το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του έργου, διασφαλίζοντας σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη».

Σαν κύρια σημεία της απόφασης του διαιτητικού δικαστηρίου θα μπορούσαμε να απομονώσουμε σε πρώτη φάση τα κάτωθι:

Το διαιτητικό δικαστήριο απεφάνθη πως στην «Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου» που υπεβλήθη από την Ελληνικός Χρυσός στις 22/12/2004:

  • Δεν υπήρξε μονομερής τροποποίηση του επενδυτικού σχεδίου από την εταιρεία.
  • Δεν μεταβάλλονται ανεπιτρέπτως τα συμφωνηθέντα μεταξύ των μερών.
  • Δεν συνίσταται ευθεία και σαφής παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 3 της Σύμβασης Μεταβίβασης, το οποίο αφορά στην παραγωγή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος ως τελικού πέραν των εμπορεύσιμων καθαρών μετάλλων χρυσού, χαλκού και αργύρου.
  • Δεν διαταράσσεται το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της σύμβασης.
  • Δεν ματαιώνεται το αντικείμενο και ο σκοπός της σύμβασης.

Να θυμηθούμε όμως τι αφορούσε η διαδικασία της διαιτησίας, διότι από την ημέρα που ανακοινώθηκε επίσημα στην Ελληνικός Χρυσός, στις 14 Σεπτεμβρίου 2017, πέρασαν τουλάχιστον 6 μήνες αν και η κυβερνητική πλευρά είχε διαβεβαιώσει πως η διαιτησία θα ολοκληρωνόταν σε τρεις…

Τον Σεπτέμβριο, λοιπόν, επιδόθηκε στην εταιρεία, από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η αίτηση του ελληνικού Δημοσίου για προσφυγή σε Διαιτησία. Το επίμαχο ζήτημα ήταν η μεταλλουργική μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί στις Σκουριές, και ειδικότερα η επιτόπου δοκιμή σε ημιβιομηχανική κλίμακα της μεθόδου της ακαριαίας τήξης (flash smelting) που προβλέπεται στη σύμβαση.

Η ειδοποίηση της διαιτησίας ανέφερε ότι η Τεχνική Μελέτη Μονάδας Μεταλλουργίας στην περιοχή του Μαδέμ Λάκκου Στρατωνίου, για την επεξεργασία των συμπυκνωμάτων της Ολυμπιάδας και των Σκουριών, που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, είναι μη πλήρης και συνεπώς παραβιάζει τη Σύμβαση Μεταβίβασης και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Η Εταιρεία είναι απολύτως πεπεισμένη και υποστήριξε ότι η εν λόγω Τεχνική Μελέτη είναι πλήρως τεκμηριωμένη και σύμφωνη με τη Σύμβαση Μεταβίβασης, το Επιχειρηματικό Σχέδιο και τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Όταν επιδόθηκε η ανακοίνωση της διαιτησίας η Eldorado Gold σε σχετική ανακοίνωση σημείωσε πως η διαιτησία είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ελληνικός Χρυσός.

Επίσης να θυμηθούμε πως η πλευρά της «Ελληνικός Χρυσός» από την αρχή είχε αποσυνδέσει τη διαδικασία της χορήγησης των αδειών που εκκρεμούν με τη διαδικασία της διαιτησίας. Εκτίμηση της εταιρείας ήταν και είναι ότι η προσφυγή στη διαιτησία δεν αναιρεί τη νόμιμη υποχρέωση του υπουργείου Περιβάλλοντος να χορηγήσει τις υπολειπόμενες άδειες για το έργο των Σκουριών. Αντιθέτως, η πλευρά της κυβέρνησης υποστήριζε ότι η διαδικασία αδειοδότησης των έργων στις Σκουριές παγώνει μέχρι την ολοκλήρωση της διαιτησίας.

[Με πληροφορίες και από https://emea.gr]