ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΩΝ ΣΚΟΥΡΙΩΝ …

Όταν η κα Ιγγλέζη ανακοίνωνε στο Συριζαϊκό «Αναπτυξιακό Συνέδριο» Κεντρικής Μακεδονίας πως ανάπτυξη στην ΒΑ Χαλκιδική δεν μπορεί να γίνει με την παρουσία της εξορυκτικής δραστηριότητας, η Ελληνικός Χρυσός βραβευόταν ως παράδειγμα εταιρείας που υιοθετεί την Βιώσιμη Ανάπτυξη! Η ανάδειξη των THE MOST SUSTAINABLE COMPANIES 2017 είναι αποτέλεσμα τεχνικής αξιολόγησης των συνολικών επιδόσεων τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στην ομάδα αυτή αναδεικνύονται στην επιχειρηματική ελίτ των πρωταγωνιστών της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας λειτουργώντας ως παραδείγματα καλής επιχειρηματικής πρακτικής και επηρεάζοντας περαιτέρω την ελληνική αγορά στην υιοθέτηση μοντέλων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Πληροφοριακά, το Sustainability Performance Directory έχει ως στόχο τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης. Υποστηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που δημιουργούν τα κανονιστικά πλαίσια που ισχύουν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δημοσιοποίηση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από την επιχειρηματική δραστηριότητά τους, για την εξασφάλιση ευνοϊκότερης χρηματοδότησης από Τράπεζες και Επενδυτές, για την ένταξή τους σε Υπεύθυνα Δίκτυα Προμηθευτών και για τη σηματοδότηση και αναγνώριση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας από τους καταναλωτές.

Για πείτε μου τώρα… Πως συμβιβάζεται αυτό με τις απόψεις Ιγγλέζη και Ζουμπά;