Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ 21 «MOST SUSTAINABLE COMPANIES» ΓΙΑ ΤΟ 2017

Το Sustainability Performance Directory έχει ως στόχο τη δημιουργία του Επιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης. Υποστηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα που δημιουργούν τα κανονιστικά πλαίσια που ισχύουν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη δημοσιοποίηση των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών από την επιχειρηματική δραστηριότητά τους, για την εξασφάλιση ευνοϊκότερης χρηματοδότησης από Τράπεζες και Επενδυτές, για την ένταξή τους σε Υπεύθυνα Δίκτυα Προμηθευτών και για τη σηματοδότηση και αναγνώριση της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας από τους καταναλωτές.

Οι 21 εταιρίες που κατάφεραν να ενταχθούν στην ηγετική ομάδα των ελίτ της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου που συνδέεται άμεσα με την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων. Μπορούν, επίσης, να λειτουργήσουν ως παραδείγματα καλής επιχειρηματικής πρακτικής και να επηρεάσουν περαιτέρω μέσω του Δικτύου Πελατών –Προμηθευτών τους την ευρύτερη ωρίμανση της ελληνικής αγοράς στην υιοθέτηση μοντέλων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ανάμεσα σε αυτές τις 21 κορυφαίες και η Ελληνικός Χρυσός.

Κατά την τελετή βράβευσης, ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικός Χρυσός κος Δημήτρης Δημητριάδης, δήλωσε:

«Στην Ελληνικός Χρυσός προσεγγίζουμε όλα τα επιχειρησιακά μας θέματα βασισμένοι στον ανθρώπινο παράγοντα. Οι άνθρωποί μας είναι η καρδιά όλων μας των δραστηριοτήτων. Μέσα από τη δραστηριότητά μας στοχεύουμε στη βελτιστοποίηση όλων των δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης τόσο για τους εργαζομένους μας όσο και για τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και την ευρύτερη κοινωνία της Κεντρικής Μακεδονίας».

[ΠΗΓΗ: http://directory.sustainablegreece2020.com, 27/3/2018]