ΜΙΧΑΛΟΣ: ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΝΟΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΓΙΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η σημερινή δύσκολη οικονομική πραγματικότητα απαιτεί συναινέσεις, κοινωνική αλληλεγγύη, γόνιμο και ώριμο κοινωνικό διάλογο, εργασιακή ειρήνη και όραμα ανάπτυξης, όπως είπε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΕΒΕΑ) σε εσπερίδα που πραγματοποιήθηκε στο επιμελητήριο με θέμα την αγορά εργασίας στη νότια Ευρώπη.

Απαιτείται, επίσης συνέχισε ο ίδιος, ένα αυστηρό πλαίσιο κανόνων για την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η αδήλωτη και απλήρωτη εργασία και γενικότερα πρακτικών οι οποίες θίγουν την υγιή επιχειρηματικότητα και τον ανταγωνισμό.

Αυτό ωστόσο συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, ‬δεν ‬πρέπει να ‬οδηγεί ‬στην ‬υπερβολή, ‬στην ‬‬ισοπέδωση ‬και ‬στη ‬συνολική ενοχοποίηση του επιχειρείν.‬‬‬‬‬‬‬‬‬

“Η κρίση είναι ένα φαινόμενο που αφορά όλους εξίσου, εργαζόμενους, ‬αλλά ‬και ‬εργοδότες.‬ Όλοι ‬είμαστε ‬αντίθετοι ‬στη ‬δημιουργία ‬μιας ‬εργασιακής ζούγκλας, χωρίς κανόνες και όρους. Και βεβαίως το κράτος έχει την υποχρέωση να προστατεύει και να στηρίζει το συμβατικά αδύναμο μέρος, σε κάθε εργασιακή σχέση. Ωστόσο, είναι ανάγκη να υπάρξει και μια ισόρροπη αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν ‬οι ελληνικές ‬επιχειρήσεις. Διαφορετικά, το ήδη ‬  ‬κλονισμένο κλίμα στους ‬εργασιακούς ‬χώρους ‬θα ενταθεί περαιτέρω, ‬εμποδίζοντας το διάλογο ‬και ‬την εργασιακή ειρήνη” σημείωσε ο κ. Μίχαλος.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Ο ίδιος συνέχισε ότι η ανάπτυξη θα πρέπει να στηριχθεί σε νέους κλάδους και δραστηριότητες με υψηλή προστιθέμενη αξία, στην παγίωση ‬ενός ‬υψηλού ‬ρυθμού δημιουργίας ‬νέων ‬θέσεων εργασίας, αλλά και στη βελτίωση των δομικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της απασχόλησης.‬‬‬‬‬

Διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα, η οποία απαιτεί προσαρμογή από όλες τις πλευρές: από τις επιχειρήσεις, από τους εργαζόμενους και από την Πολιτεία και η επιμελητηριακή κοινότητα, όπως υπενθύμισε ο πρόεδρος, έχει προτείνει μια σειρά από δομικές αλλαγές, που μπορούν να δημιουργήσουν θετικό αντίκτυπο για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Μεταξύ αυτών είναι:

– Η αξιοποίηση ‬πόρων ‬του ΕΣΠΑ, ‬‬σε προγράμματα ‬κατάρτισης‬ και ‬επανεκπαίδευσης,‬ σύμφωνα με τις ανάγκες αναδυόμενων κλάδων και δραστηριοτήτων‬‬‬‬‬

– Η αναβάθμιση του θεσμού της μαθητείας, στη βάση επιτυχημένων πρακτικών που έχουν‬ εφαρμοστεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες‬

– Η λειτουργία ‬αξιόπιστου, μόνιμου‬ συστήματος διάγνωσης ‬αναγκών ‬εργασίας ‬που θα‬ αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες‬‬‬‬‬

– Η δημιουργία μόνιμου συστήματος σχεδιασμού και αξιολόγησης ενεργητικών πολιτικών‬ απασχόλησης, με συμμετοχή φορέων της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων και της επιστημονικής κοινότητας‬

– Η δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση, το οποίο θα εξασφαλίζει‬ αποτελεσματική σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς‬

– Η ‬αποτελεσματικότερη σύνδεση της εκπαίδευσης και ειδικά της ‬τριτοβάθμιας με ‬την‬ αγορά εργασίας‬‬‬‬‬

– Η ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών και χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση‬ της κοινωνικής και της start-up επιχειρηματικότητας‬

Τέλος, στις ‬διεκδικήσεις του ΕΒΕΑ είναι ‬η ‬διαμόρφωση ‬ενός ‬σταθερού, ‬σύγχρονου, βιώσιμου πλαισίου λειτουργίας της αγοράς εργασίας.‬‬‬‬‬‬‬‬

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, 6/3/2018]