ΕΦΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ»

Δύο εφέσεις ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατ’ αντίστοιχων πρωτόδικων αποφάσεων, με τις οποίες είχαν ακυρωθεί πρόστιμα 1.734.000 ευρώ που είχαν επιβληθεί στην Ελληνικός Χρυσός για περιβαλλοντικές παραβάσεις, άσκησε το ελληνικό Δημόσιο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι εφέσεις κατατέθηκαν από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έπειτα από σχετική επιστολή του αναπλ. υπουργού Σ. Φάμελλου, με στόχο «την εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την τήρηση του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου Περιβάλλοντος».

Η άποψη του ΥΠΕΝ είναι ότι δεν πρέπει να συγχέεται η διαδικασία περιβαλλοντικού ελέγχου, που πρέπει να ολοκληρώνεται εντός εύλογου χρόνου, προκειμένου να λαμβάνονται το ταχύτερο δυνατόν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, με τη διαδικασία επιβολής διοικητικού προστίμου στον παραβάτη, η οποία δεν εμπίπτει σε τέτοιο χρονικό περιορισμό.

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 22/03/2018]