ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μια φωτογραφική περιήγηση σε εξορυκτικές θέσεις οι οποίες βρήκαν μια εναλλακτική χρήση μετά΄το πέρας της λειτουργίας τους.

[ΠΗΓΗ: http://www.oryktosploutos.net/2018/02/post-mining-and-alternative-uses-of-old.html#.WnjDs-hua70, του Πέτρου Τζεφέρη, 2/2/2018]