ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΤΟ 43% ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Σε πάνω από 1,7 εκατομμύρια επί συνόλου 3,9 εκατομμυρίων που αποτελούν το εργατικό δυναμικό της χώρας ανέρχονται οι άνεργοι και οι μερικώς απασχολούμενοι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Αυτό σημαίνει πως το 43% όσων μπορούν να εργασθούν είτε είναι χωρίς δουλειά, είτε δουλεύει κάτω από 8 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή υποαπασχολείται.

Το τακτικό επίδομα ανεργίας δεν ξεπερνά  τα 576 ευρώ. Το ελάχιστο τακτικό επίδομα ανεργίας φτάνει μόλις τα 360 ευρώ/μήνα. Η σχετική επιδότηση δεν ξεπερνά τους 12 μήνες.

Την ίδια στιγμή, ο μέσος μεικτός μισθός των μερικώς απασχολούμενων ανέρχεται σε 393 ευρώ και 326 ευρώ καθαρά, δηλαδή κάτω και από το ελάχιστο τακτικό επίδομα ανεργίας των 360 ευρώ. Δηλαδή ένας εργαζόμενος που δουλεύει 6 ώρες επί 5 μέρες την εβδομάδα έχει λιγότερες αποδοχές από εκείνον που δεν δουλεύει καθόλου και παίρνει επίδομα ανεργίας.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΑΕΔ (Δεκέμβριος 2017), οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανέρχονται σε 1.070.662.

Από αυτούς τους ανέργους μόλις οι 190.781 (17,7%) είναι προσωρινά  επιδοτούμενοι, λαμβάνοντας κάποιο τακτικό ή εποχιακό επίδομα ανεργίας.

Οι υπόλοιποι 879.881 άνεργοι δεν λαμβάνουν καμία επιδότηση και άρα επιβιώνουν αποκλειστικά μέσω άλλων εισοδημάτων (δηλαδή είτε από αξιοποίηση περιουσίας,είτε από μισθούς-συντάξεις συγγενών προσώπων).

Τα δε στοιχεία τα οποία δημοσίευσε ο ΕΦΚΑ την περασμένη εβδομάδα για την απασχόληση το Μάιο του 2017 δείχνουν ότι 636.424 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα έχουν συμβάσεις μερικής απασχόλησης.

Οι συμβάσεις αυτές αφορούν κατά βάση πενθήμερη εργασία για λιγότερες από 8 ώρες/μέρα (π.χ. 6 ή 4 ώρες). Με άλλα λόγια, σε 1.707.086 ανέρχονται συνολικά όσοι βρίσκονται στην γκρίζα ζώνης της ανεργίας και της part-time εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, επίσης, οι πλήρως απασχολούμενοι του ιδιωτικού τομέα ανέρχονται σε 1.511.369. Συνολικά στον ιδιωτικό τομέα εργάζονται 2.145.565 άτομα. Οι δε εργαζόμενοι στο Δημόσιο ανέρχονται σε 739.833, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Δεκέμβριος 2017).

Συνεπώς, επί συνόλου 3.956.060 του εργατικού δυναμικού (739.833 εργαζόμενοι στο Δημόσιο, 2.145.565 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα και 1.070.662  άνεργοι), το 43% είναι άνεργοι (1.070.662) και μερικώς απασχολούμενοι (636.424).

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr/, του Δημήτρη Κατσαγάνη, 17/2/2018]