ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

H Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την ομάδα έργου του Ευρωπαϊκού της Προγράμματος Erasmus+ με τίτλο: «Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adults», Xenios Zeus, διοργανώνει Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με τίτλο:

«Σχολείο ανοιχτό στις κοινωνικές και παιδαγωγικές προκλήσεις» 4, 5 & 6 Μαΐου 2018, στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.

Το Συνέδριο βρίσκεται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σκοπός του Συνεδρίου είναι να αποτυπώσει τις σχετικές με το θέμα ερευνητικές μελέτες και πρακτικές παρεμβάσεις, να συνεισφέρει στην ανάπτυξη γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότητας, και να θέσει τις βάσεις ενός ευρύτερου προβληματισμού αναφορικά με τις επιμέρους θεματικές ενότητες, ώστε να αναδειχθούν και να συζητηθούν οι προοπτικές διαμόρφωσης ενός ανοικτού σχολείου το οποίο μπορεί να κατανοεί τις κοινωνικές διαστάσεις της σύγχρονης πραγματικότητας και να ανταποκρίνεται με τις απαραίτητες παιδαγωγικές και διδακτικές παρεμβάσεις, προωθώντας δράσεις για την καλλιέργεια της παιδαγωγικής και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου είναι:

  • Σχολική βία και εκφοβισμός (ευαισθητοποίηση, πρόληψη, αντιμετώπιση).
  • Ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού – Αποτυπώματα της κρίσης στο σχολείο (σχολική αποτυχία, σχολική διαρροή, ευάλωτες ομάδες).
  • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών.
  • Παιδαγωγική της συμπερίληψης,
  • Παιδαγωγική της σχολικής τάξης (σχολικό κλίμα, διαχείριση της τάξης, συναισθηματική νοημοσύνη, ανάπτυξη γραμματισμών).

Στο Συνέδριο μπορούν να συμμετέχουν ερευνητές, επιστήμονες, στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί και φοιτητές, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος/η, που θέλει να συμβάλει σε ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το θέμα του Συνεδρίου.

Μορφές εργασιών:

  • Εισηγήσεις – Παρουσιάσεις πρωτότυπων ερευνητικών μελετών και εργασιών
  • Εισηγήσεις – Παρουσιάσεις διδακτικών παρεμβάσεων/εφαρμογών
  • Βιωματικά Εργαστήρια

Τρόπος υποβολής εργασιών:

Η συμμετοχή στο Συνέδριο προϋποθέτει την κατάθεση του πλήρους κειμένου (για όλες τις μορφές εργασιών) έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής εισηγήσεων- προτάσεων: 28 Φεβρουαρίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: anoixtosxoleiokmaked@gmail.com Οδηγίες μορφοποίησης των κειμένων βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.anoixtosxoleio.kmaked.eu Επικοινωνία:

E-mail Συνεδρίου: anoixtosxoleiokmaked@gmail.com

Ιστοχώρος: http://www.anoixtosxoleio.kmaked.eu , Πληροφορίες: Χρύσα Πρασσά, τηλ. 2310474855

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.com, 29/1/2018]