ΧΡΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Για την Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της λειτουργίας της και εγγύηση της επιτυχίας της. Στόχος μας είναι οι νέοι του σήμερα να είναι οι αυριανοί συνάδελφοι μας.

Για μια εταιρεία που αποβλέπει στο να αναπτύξει το «ταλέντο» στο εσωτερικό της, δεν αρκεί μόνο η επένδυση στο ήδη υπάρχον προσωπικό. Οφείλει να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μελλοντική εισροή ταλέντου επενδύοντας στη νέα γενιά. Οι νέοι εκπροσωπούν το μέλλον, προσθέτοντας νέες ιδέες και ενέργεια στην ήδη υπάρχουσα γνώση στο εσωτερικό της εταιρείας.

Φέρνουν ενθουσιασμό και ζωτικότητα στο τραπέζι, οδηγώντας την εξέλιξη και την ανάπτυξη της κοινωνίας. Αποτελούν τον καθρέπτη της μελλοντικής κοινωνίας μας και είναι οι πρεσβευτές της αλλαγής και της διαφορετικότητας. Βασισμένη σε στοχευμένες δράσεις, μια τέτοια επένδυση ενισχύει τη γνώση, την πρόοδο και την κουλτούρα στο εσωτερικό της εταιρείας. Δημιουργώντας έναν ισχυρό εσωτερικό αγωγό ταλέντου, η εταιρεία πετυχαίνει την επιστροφή επί της επένδυσης μέσω της μείωσης του κόστους διαλογής, πρόσληψης και αποχωρήσεων. Η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. δίνει στην πράξη βαρύτητα στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού (βάσει Κ.Υ.Α δέσμευση της εταιρείας το 90% των προσλήψεων να προέρχεται από τον Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής) επενδύοντας στους νέους, στην ανάπτυξη, στην αξιοκρατική αξιολόγηση, στη διαρκή κατάρτιση και την ουσιαστική εξέλιξη του προσωπικού της.

Ένα από τα βασικότερα κομμάτια που συνθέτουν το παζλ του ανθρώπινου δυναμικού είναι η Χρυσή επένδυση στους νέους μέσω των στοχευμένων δράσεων της: «Προσανατολίζομαι», ανοιχτές θύρες, θερινή απασχόληση και πρακτική άσκηση.

«Προσανατολίζομαι»

Το πρόγραμμα στοχεύει στους έφηβους της περιοχής του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής παρέχοντας τους συμβουλευτική υποστήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού σε συνεργασία με την «Δ.Ι.Α Πύρρος Δήμας» και την εξειδικευμένη εταιρεία Evalion. Σκοπός στο εγγύς μέλλον είναι να επεκταθεί το πρόγραμμα και στους άνεργους δημότες του Δήμου Αριστοτέλη.

Μέσω της συγκεκριμένης δράσης, η εταιρεία αποσκοπεί στην υποστήριξη των νέων μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού καθώς και στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων πλήρως ενημερωμένης με στοιχεία αξιών, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και ιδιαίτερων κλίσεων των συμμετεχόντων με σκοπό την μελλοντική τους αξιοποίηση και απασχόληση στην εταιρεία.

Ανοιχτές Θύρες

Σκοπός του προγράμματος Ανοιχτών Ουρών είναι οι πολίτες και γενικά οι νέοι της περιοχής να γνωρίσουν τους ανθρώπους, τις εγκαταστάσεις και το αντικείμενο εργασιών της εταιρείας, με σκοπό τη μελλοντική συνεργασία. Φοιτητές από το ΑΠΘ, Δημοκρίτειο, Μετσόβιο, Πολυτεχνείο Ξάνθης κ.ά., επισκέπτονται τα μεταλλεία και έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από το επιστημονικό δυναμικό των Μεταλλείων Κασσάνδρας, για το έργο, τη φιλοσοφία μας, τον επιστημονικό σχεδιασμό, την περιβαλλοντολογική ευαισθησία, τα μέτρα Υγείας & Ασφάλειας αλλά και την εξέλιξη στην μεταλλευτική επιστήμη και βιομηχανία.

Θερινή Απασχόληση

Κάθε καλοκαίρι δίνεται π ευκαιρία σε νέους να αποκτήσουν μια ουσιαστική εμπειρία στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου, Ολυμπιάδας και Σκουριών. Πέραν της εξοικείωσής τους με ένα υψηλών απαιτήσεων ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον, οι φοιτητές όλων των σχετικών κλάδων και επιστημών έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν στο αντικείμενό τους και να γνωρίσουν τη μεταλλευτική δραστηριότητα.

Πρακτική Άσκηση

Η Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. μέσω της πρακτικής άσκησης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εργασθούν πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους και να γνωρίσουν την κουλτούρα και τη φιλοσοφία της εταιρείας. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, η εταιρεία στοχεύει στην εκπαίδευση και δημιουργία μελλοντικών υπαλλήλων και συνεργατών, καθώς και στην ανανέωση και ενίσχυση του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού με νέους υπαλλήλους οικείους ως προς τους στόχους, την κουλτούρα και το όραμα της εταιρείας.

[ΠΗΓΗ: HR PROFESSIONAL, του Κυριάκου Μεταξάκη*, 01/12/2017]

*Κυριάκος Μεταξάκης, Human Resources Manager, Greece, Eldorado Gold Greece Hellas Gold S.A., MBA Lecturer, ICBS Business College, Coach Accredited AC