Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΚΚΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΝΤΕΜ ΛΑΚΚΟ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα ο αγιασμός σε ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντολογικά έργα που κατασκεύασε η Ελληνικός Χρυσός, το φράγμα στον Κοκκινόλακκα στην περιοχή Μαντέμ Λάκκος. Το φράγμα  κατασκευάστηκε από τον ΑΚΤΩΡΑ για λογαριασμό της Ελληνικός Χρυσός.

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός χώρου ενοποιημένης ξηρής απόθεσης, στον οποίο θα αποτίθενται τα τέλματα που θα προκύπτουν από την επεξεργασία μεταλλεύματος από τις Μαύρες Πέτρες και την Ολυμπιάδα, καθώς επίσης άλλα υλικά από προϋπάρχουσες αποθέσεις

 

[ΠΗΓΗ: http://ergoliptesxalkidikis.blogspot.gr, 22/12/2017]