ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ (MINERALOGICAL MUSEUM OF LAVRION)

Στις προθήκες του Μουσείου εκτίθενται περί τα 600 ορυκτά του Λαυρεωτικού υπεδάφους ενώ η συνολική συλλογή ανέρχεται σε 1400 κομμάτια.

Το Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου είναι ένας προνομιακός χώρος που συνδυάζει α) ιστορική παιδεία, λόγω του ρόλου που έπαιξε ο Λαυρεωτικός άργυρος στην κλασική Αθήνα, αλλά και εξ αιτίας της συμβολής του νεότερου μεταλλευτικού Λαυρίου στην οικονομία της Ελλάδας και β) φυσική παιδεία, λόγω της σπανιότητας, του αριθμού, της μορφής, του χρώματος, της κρυστάλλωσης των ορυκτών και γ) αισθητική αγωγή εξαιτίας της λάμψης και της ομορφιάς των ορυκτών που διαθέτει.

Το Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου ιδρύθηκε από την Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής το 1986. Από τότε λειτουργεί και διευθύνεται από μέλη της.

Το κτήριο του Μουσείου , είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του τέλους του 19ου αιώνα , το οποίο αναπαλαιώθηκε από το Δήμο και παραχωρήθηκε στην Εταιρεία Μελετών. Το βιομηχανικό κτήριο , στο οποίο στεγάζεται το Ορυκτολογικό Μουσείο είναι ένα από τα σωζόμενα τμήματα του μεγάλου μεταλλοπλυσίου της ελληνικής εταιρείας Λαυρίου που είχε ανεγερθεί το 1873. Στις προθήκες του Μουσείου εκτίθενται περί τα 600 κομμάτια ορυκτών και πετρωμάτων του Λαυρεωτικού υπεδάφους, ενώ η συνολική συλλογή της εταιρείας ανέρχεται σε 1400 κομμάτια .

Το Ορυκτολογικό Μουσείο αποτελεί ένα ορυκτολογικό ουράνιο τόξο με γλυπτικές συνθέσεις που η ίδια η φύση ως καλλιτέχνης δημιούργησε. Όσο αφορά τη συλλογή του Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρίου αποτελείται από μοναδικά ορυκτά της Λαυρεωτικής γης.

Όλα είναι σε κρυσταλλικές μορφές με εντυπωσιακές λάμψεις και χρώματα. Ειδικά από τον πλούτο των εκθεμάτων , αναφέρουμε ότι εκτός των βασικών μεταλλευτικών ορυκτών που ευρέως τα εκμεταλλεύτηκαν οι μεταλλευτές και έχουν ιστορική αξία, όπως τα αργυρομολυβδούχα (γαληνίτης, καρουσίτης), τα ψευδαργυρούχα (σφαλερίτης σμισθονίτης) και τα σιδηρούχα (αιματίτης, λειμωνίτης) ακόμα εκτίθενται ορυκτά μοναδικής αισθητικής αξίας σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως ο νεαλίτης, ο θορικοζίτης, ο φιδλερίτης, ο γεωργιαδεζίτης (τα λεγόμενα ορυκτά της σκωρίας) .

Επιπλέον, εκτίθενται ορυκτά περισσότερο σπάνια, χαρακτηριστικά για την περιοχή (type locality) και φυσικά εκείνα που για πρώτη φορά ανακαλύφθηκαν στο Λαύριο (λαυριονίτης, καμαριζαΐτης, παραλαυριονίτης, σερπιερίτης , κτενασίτης, μαμμοθίτης) καθώς και άλλα πολλά μεγάλης επιστημονικής αξίας και εξαιρετικής αισθητικής ομορφιάς.

Στα εκθέματα του μουσείου περιλαμβάνονται και διάφορα εργαλεία των μεταλλωρύχων και μολύβδινες χελώνες που προορίζονταν για το εμπόριο από τις μεταλλευτικές μεταλλουργικές βιομηχανίες. Συγκεκριμένα στο Μουσείο εκτίθενται ένα αργυρό νόμισμα του 4ου π. Χ αιώνα , μολύβδινες χελώνες , μία αρχαία, μία της Roux Serpieri-Fressynet et Cie με την επιγραφή ΕΛΛΑΣ , μία της Γαλλικής Εταιρείας, καθώς και της Νεώτερης ΑΛΑΚΟ, καθώς επίσης μικρές διακοσμητικές μολύβδινες χελώνες της Ελληνικής Εταιρείας που γράφουν ΕΛΛΑΣ και της Γαλλικής που γράφουν LAURIUM, εργαλεία των μεταλλωρύχων και ένα σιδερένιο καλούπι σκουριάς , καθώς και σκουριές της Ελληνικής Εταιρείας.

Έξω από το κτήριο του Ορυκτολογικού Μουσείου, υπάρχει μια γλυπτική σύνθεση , έργο της γλύπτριας Χαριάτη, η οποία αφιλοκερδώς φιλοτέχνησε και πρόσφερε την προτομή του εμπνευστή και στυλοβάτη του Νεότερου Λαυρίου, Ανδρέα Κορδέλλα.

H προτομή του εμπνευστή και στυλοβάτη του Νεότερου Λαυρίου, Ανδρέα Κορδέλλα.

Το Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου, το οποίο είναι το μοναδικό στο είδος του στον ελληνικό χώρο, χρειάζεται επέκταση, εμπλουτισμό σε εκθέματα και τακτική λειτουργία .Το Μουσείο πρέπει να λειτουργεί σε καθημερινή βάση και να μεταστεγαστεί σε καταλληλότερο χώρο ώστε να είναι εφικτή η τοποθέτηση και προβολή όλων των πετρωμάτων.

Στα εκθέματα του μουσείου περιλαμβάνονται και διάφορα εργαλεία των μεταλλωρύχων

[ΠΗΓΗ: http://www.oryktosploutos.net/, του Πέτρου Τζεφέρη, 30/10/2017]