ΤΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Ο «ΛΕΥΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» ΤΗΣ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Στον συνδυασμό του εξαγωγικού προσανατολισμού και των επενδύσεων σε έρευνα, ανάπτυξη, απόκτηση νέων κοιτασμάτων (ειδικά κοιτασμάτων λευκού μαρμάρου) βασίζεται πλέον η πολιτική των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου εξόρυξης μαρμάρων.

Πράγματι, η εξορυκτική βιομηχανία του μαρμάρου αναδεικνύεται και ισχυροποιείται μέσω της ένταξης της σε πολυεθνικούς ομίλους με πολλά σημεία εξόρυξης στο εξωτερικό και με δίκτυα εξαγωγών σε πολλούς προορισμούς.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι πρόσφατες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες της Μάρμαρα Παυλίδης με την εξαγορά της ολλανδικής εταιρείας Stone Works Coopertief, η οποία κατέχει το 88,4% της Mermeren στο Prilep των Σκοπίων, αλλά και η απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων στα οποία περιλαμβάνονται και κοιτάσματα λευκού μαρμάρου από τη Νordia Energy (Λατομεία Διονύσου-Πεντέλης).

Το 2016 οι εξαγωγές μαρμάρων βρέθηκαν στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο, ενώ ποσοστό πάνω από το 50 % των εξαγωγών  (σε ποσότητα) έχει πλέον προορισμό την Κίνα. Ευκαιρία περαιτέρω ανάπτυξης για τον κλάδο, όπως τονίζουν οι άνθρωποι του χώρου, αποτελεί το άνοιγμα σε νέες αγορές-στόχους, αλλά και οι εξαγωγές κατεργασμένων μαρμάρων.

Η βιομηχανία μαρμάρου δεν περιορίζεται στα βασικά οικονομικά μεγέθη των επιμέρους δραστηριοτήτων εξόρυξης και μεταποίησης αλλά εκτείνεται και στους κλάδους της εφοδιαστικής της αλυσίδας: μεταφορές (θαλάσσιες και χερσαίες),  βιομηχανικό εξοπλισμό, υπηρεσίες μηχανικών-γεωλόγων κλπ, είναι μόνο μερικές από αυτές οι οποίες επωφελούνται σημαντικά από την εξόρυξη μαρμάρου.

Ειδικότερα το δραμινό μάρμαρο (της περιοχής του Βώλακα Δράμας κ.α), συνεισφέρει τα μέγιστα στην εθνική και στην δραμινή οικονομία και στηρίζει τον κατασκευαστικό κλάδο και τις μεταφορές με την διατήρηση και δημιουργία 4000 θέσεων εργασίας. (βλ. σχετικό βίντεο).

Η δυναμική του δραμινού μαρμάρου συμβάλλει κατά 28% στα έσοδα του Οργανισμού Λιμένος Θεσ/νίκης ενώ κάθε χρόνο εξάγονται πάνω από ενάμιση εκατομμύρια τόννοι.

Για τη Θάσο η εξόρυξη μαρμάρου επίσης κατέχει πολύ σημαντική θέση στα έσοδα. Στο παρακάτω διάγραμμα εμφανίζονται τα έσοδα του δήμου από την εξόρυξη μεταξύ των ετών 2006-2015.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.oryktosploutos.net/, του Πέτρου Τζεφέρη, 25/11/2017]