ΚΟΜΙΣΙΟΝ: ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Τους κινδύνους που εγκυμονούν από μία καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης αλλά και των  μεταρρυθμίσεων που είναι στον… δρόμο  αναδεικνύει απολογιστική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κρούει τον κώδωνα και για τις επιπτώσεις της περιστολής δαπανών, ακόμη και επενδυτικών, αλλά και αναλύει τις επιπτώσεις από τις καθυστερήσεις στις προηγούμενες αξιολογήσεις.

Ανάγει σε βασικό πρόβλημα τα NPLs, ξεκαθαρίζοντας ότι η επίλυσή του θα ξεπεράσει το χρόνο λήξης του μνημονίου.

Η έκθεση της  με τίτλο “το Πρόγραμμα Στήριξης της Σταθερότητας για την Ελλάδα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) – Πρώτη και Δεύτερη Αξιολόγηση” περιλαμβάνει την περιγραφή του σχεδιασμού του προγράμματος του ΕΜΣ για την Ελλάδα, το οποίο και υπογράφηκε τον Αύγουστο του 2015, και την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος έως τον Ιούλιο του 2017, δηλαδή έως το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης.

Όπως αναφέρει, παρά τις θετικές επιπτώσεις από το κλείσιμο της δεύτερης επανεξέτασης τον Ιούνιο του 2017, εξακολουθούν να υπάρχουν αβεβαιότητες. Η οικονομική δραστηριότητα παραμένει πολύ ευαίσθητη αναφορικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων και την πορεία των διαπραγματεύσεων, αναφέρει η Επιτροπή.  

Επισήμανε ότι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των μελλοντικών επικαιροποιήσεων του προγράμματος θα μπορούσαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Επίσης κάνει λόγο για κινδύνους που συνδέονται με “οποιαδήποτε αδυναμία πλήρους υλοποίησης του προγράμματος μεταρρυθμίσεων”.

Κάνει λόγο και για κινδύνους που συνδέονται με το εξωτερικό περιβάλλον, “συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου της προσφυγικής κρίσης και των γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή”.

Επισημαίνει επίσης ότι “η παρατεταμένη συγκράτηση των δημόσιων δαπανών ή η περαιτέρω αναβολή των δημόσιων επενδύσεων θα μπορούσε να προκαλέσουν σημαντικά προσκόμματα στην ανάπτυξη”  

Κάνει λόγο όμως και για ενδεχόμενο θετικών εξελίξεων.  Μιλά για ενδεχόμενο ταχύτερης από την αναμενόμενη ανάκαμψης της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Επίσης εκτιμά ότι ικανοποιούνται οι δημοσιονομικοί στόχοι φέτος και το 2018.

Αναφέρει ότι από το 2015 μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει αναλάβει σημαντικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες σε όλους τους τομείς. “Οι προσπάθειες θα πρέπει να συνεχιστούν και η εφαρμογή τους θα αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο” για τον επόμενο χρόνο του μνημονίου.

Ανάγκη για πρόσθετες προσπάθειες – σήμα κινδύνου για NPLs

“Πολλές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών και παγίων προβλημάτων (όπως το υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων) απαιτούν πρόσθετες προσπάθειες για να ολοκληρωθούν τόσο κατά τη διάρκεια του υπολοίπου του προγράμματος (λήγει Αύγουστο 2018), όσο και πέραν αυτού” αναφέρει η Επιτροπή.

“Από την άποψη αυτή, οι πολιτικές στο πλαίσιο του προγράμματος πρέπει να ενταχθούν σε μια υγιή μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την ανάπτυξη” επισημαίνει.

Καθοριστικής σημασίας η εφαρμογή και η δέσμευση

“Η συνέχιση της εφαρμογής των πολιτικών, με πλήρη δέσμευση και ανάληψη ευθύνης σε όλα τα τμήματα της διοίκησης, θα παραμείνει καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος” επισημαίνει η Επιτροπή.

Αναφέρει ότι η Ελλάδα πρέπει να στηριχθεί στις τεράστιες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής για να εδραιώσει την πλήρη αξιοπιστία της ασκούμενης πολιτικής, να υπάρξει στήριξη του κλίματος εμπιστοσύνης με στόχο να διαμορφωθεί ένα θετικό επενδυτικό κλίμα. Τούτο, εξηγεί, θα έχει αποφασιστική σημασία για την επανεκκίνηση της οικονομίας, την επιστροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη και την πρόσβαση στις αγορές.

Μέτρα 4,5% του ΑΕΠ

Η Επιτροπή υπολογίζει ότι η Ελλάδα έχει μέχρι σήμερα θεσπίσει μέτρα για τα παραμετρικά μέτρα που προβλέπεται να αποδώσουν 4,5% του ΑΕΠ έως το 2018. Πρέπει να σημειωθεί ότι “ορισμένες εξ αυτών- όπως η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος – θα έχουν σωρευτικές επιπτώσεις και πέραν του χρονικού ορίζοντα του προγράμματος, καθώς οι αλλαγές θα ισχύουν με την πάροδο του χρόνου” αναφέρει η Επιτροπή.

Κίνδυνος υπο-απόδοσης μέτρων αλλά και πιθανά πρόσθετα έσοδα

Στο πεδίο των δημοσιονομικών στόχων αναφέρει ότι δεν προσμετρώνται πιθανά πρόσθετα έσοδα από διοικητικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ειδικά στο πεδίο της φορολογικής διοίκησης. Ωστόσο, κάνει λόγο για κινδύνους συμπίεσης των εσόδων από μέτρα που θεσπίστηκαν αλλά θα εφαρμοσθούν τα επόμενα χρόνια αλλά και λόγω του μακροοικονομικού περιβάλλοντος.

Κάνει σαφές όμως ότι οι τρέχουσες προβλέψεις των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων αναφέρουν ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και έτσι τα μέτρα μετά το 2018 θα εφαρμοσθούν μαζί με τα αντίμετρα.

 

[ΠΗΓΗ: http://www.capital.gr, της Δήμητρας Καδδά, 13/11/2017]