ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΜΑΚ: ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Σε δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας το 58,5% των ερωτώμενων αναφέρει ότι δεν είναι ικανοποιημένο από το έργο της κυβέρνησης, το 34% απαντά ότι δεν είναι ικανοποιημένο, αλλά δεν υπάρχουν καλύτερες εναλλακτικές, ενώ το 6% δηλώνει ικανοποιημένο από το κυβερνητικό έργο.

Αρνητική είναι η άποψη της πλειοψηφίας για την κυβέρνηση και σε ό,τι αφορά την προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων. Το 75,5% θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις επενδύσεις στη χώρα, το 18% εκτιμά ότι δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τις επενδύσεις ενώ το 6,5% δηλώνει «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

 

[ΠΗΓΗ: http://news.in.gr, 25/9/2017]