ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ O ΤΖΙΡΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Αύξηση 10,7% παρουσίασε τον Απρίλιο ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα παρατηρείται μεγάλη στροφή, καθώς ο Απρίλιος του 2016 συγκριτικά με τον Απρίλιο του 20 l 5 έκλεισε με μείωση στον δείκτη κύκλου εργασιών της τάξης του 13,9%. Συγκριτικά με τον Μάρτιο καταγράφηκε μείωση 9,8%. Ο μέσος γενικός δείκτης του δωδεκαμήνου Μαΐου 2016 Απριλίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2015 Απριλίου 2016 παρουσίασε αύξηση 5,5% έναντι μείωσης 12,4%, που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση του Απριλίου σε ποσοστό 10,7% συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2016 αποδίδεται από την ΕΛΣΤΑΤ στις ακόλουθες επιμέρους μεταβολές:

  1. Αύξηση κατά 3,6% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων λατομείων. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.
  2. Αύξηση κατά 10,8% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών μετάλλων, μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς παρουσίασε αύξηση κατά 33,4%. Η μεταβολή αυτή προήλθε από τις ακόλουθες επιμέρους αλλαγές:

  1. Από την αύξηση κατά 9,4% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων λατομείων. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη του κλάδου άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.
  2. Από την αύξηση κατά 34% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι αυξήσεις των δεικτών των κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών μετάλλων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Να σημειωθεί ότι ο δείκτης κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 23,1 % ενώ ο δείκτης κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς εκτός Ευρωζώνης αυξήθηκε κατά 39,9%.

 

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 20/06/2017]