Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ Capital.gr ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Σήμερα, ο ενημερωτικός και οικονομικός ιστότοπος capital.gr ανάρτησε τη δική του άποψη για το θέμα της διαιτησίας στην οποία παραπέμπει η κυβέρνηση το θέμα της επένδυσης στην Χαλκιδική. Το άρθρο έχει τίτλο «Σε Διαιτητικό Δικαστήριο η σύμβαση της “Ελληνικός Χρυσός”», και γενικώς συμφωνεί με τις δικές μας απόψεις, δηλαδή πως δεν υπάρχει κανένας λόγος πανηγυρισμού για την παραπομπή στη διαιτησία…

«Σε μια εν πολλοίς προαναγγελθείσα κίνηση, που κλιμακώνει την αντιπαράθεσή της με τον καναδικό όμιλο Eldorado Gold, ετοιμάζεται να προχωρήσει η κυβέρνηση. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επέλεξε νομικό εκπρόσωπο προκειμένου να εκπροσωπήσει το Ελληνικό Δημόσιο σε συζήτηση ενώπιον Διαιτητικού Δικαστηρίου, ώστε να κριθεί κατά πόσο η “Ελληνικός Χρυσός”, θυγατρική της Eldorado βρίσκεται σε αδυναμία εκπληρώσεως των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της προ μηνών απόρριψης αίτησης θεραπείας της “Ελληνικός Χρυσός” για την ανάκληση της απόφασης του ΥΠΕΝ που ουσιαστικά μπλόκαρε την επένδυση της εταιρείας στις Σκουριές και συγκεκριμένα της υλοποίησης της μονάδας μεταλλουργίας. Ειδικότερα, η αίτηση θεραπείας που είχε υποβάλει η εταιρία ζητούσε την ανάκληση απόφασης του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί επιστροφής του προσαρτήματος “Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού, Χρυσού και Θειικού Οξέος Μαντέμ Λάκκου”.

Η απόρριψη, εξηγούν οι γνωρίζοντες, αφορά στην δυνατότητα εφαρμογής της μεταλλουργικής μεθόδου flash smelting (ακαριαία τήξη), η οποία έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για περιβαλλοντικούς και άλλους λόγους. Ουσιαστικά, το ζητούμενο είναι να κριθεί κατά πόσον η “Ελληνικός Χρυσός” (Eldorado Gold) εφαρμόζει τη σύμβαση, που κύρωσε το 2004 η Βουλή, και κυρίως το σκέλος που προβλέπει ότι θα πρέπει να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει μεταλλουργία χρυσού με την συγκεκριμένη μέθοδο.

Ποιο νομικό γραφείο επελέγη

Στη σχετική απόφαση (¨Ανάθεση δικαστικής υποστήριξης του Ελληνικού Δημοσίου σε δικηγορική εταιρεία) στη “Διαύγεια”, μεταξύ άλλων, αναφέρεται: “Αναθέτουμε στη δικηγορική εταιρεία “Δρυλλεράκης και Συνεργάτες” την συνεπικούρηση των αρμοδίων προς εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου, ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου, μελών του Ν.Σ.Κ. στην άσκηση των καθηκόντων τους προς υπεράσπιση και γενικότερη νομική υποστήριξη των συμφερόντων του Ελληνικού δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται εν προκειμένω από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα οποία, ειδικότερα θα ασκήσουν αίτηση ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου και θα παρασταθούν κατά τη συζήτησή της, σύμφωνα με τον όρο 7 της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας με την επωνυμία “Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ”, που κυρώθηκε με το άρθρο 52 του ν. 3220/2004 Α’ 15), προκειμένου να κριθεί κατά πόσο η αντισυμβαλλόμενη εταιρεία βρίσκεται σε αδυναμία εκπληρώσεως των συμβατικών της υποχρεώσεων”.

Νομικοί κύκλοι, περαιτέρω, εξηγούν πως η πρόθεση της κυβέρνησης να προσφύγει στη διαιτησία εγείρει ζητήματα που αφορούν στην ισχύ ή/και στους όρους της σύμβασης παραχώρησης των μεταλλείων Κασσάνδρας της ανατολικής Χαλκιδικής στην “Ελληνικός Χρυσός”. Υπενθυμίζεται πως τον Ιανουάριο του 2004 η “Ελληνικός Χρυσός” απέκτησε τα μεταλλευτικά δικαιώματα, καθώς και το σύνολο των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων των Μεταλλείων Κασσάνδρας, με ειδικό νόμο που επικυρώθηκε από τη Βουλή.

Στο επίκεντρο οι Σκουριές

Σημειώνεται ότι στις Σκουριές Χαλκιδικής, το χρονοδιάγραμμα της η “Ελληνικός Χρυσός” προβλέπει την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου το 2019. Ωστόσο, υπό το φως της προσφυγής σε διαιτησία, δεν είναι βέβαια η πορεία της επένδυσης, καθώς καθοριστικό ρόλο στην πορεία του έργου θα έχει η έγκριση ή μη της μεθόδου flash melting.

Ήδη, πάντως, στην Ελληνικός Χρυσός έχουν υπάρξει σημαντικές διοικητικές αλλαγές με την αντικατάσταση του Μιχάλη Θεοδωρακόπουλου, από τον Δημήτρη Δημητριάδη, στη θέση του του διευθύνοντος συμβούλου. Της απομάκρυνσης του Μ. Θεοδωρακόπουλου είχε προηγηθεί αυτή του Πέτρου Στρατουδάκη που για μακρύ χρονικό διάστημα διηύθυνε την εταιρεία.

Σχεδόν ταυτόχρονα με τις αλλαγές στην Ελληνικός Χρυσός, υλοποιήθηκε η αντικατάσταση του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της Eldorado Gold, Paul Wright, από τον Robert Gilmore, πρώην επικεφαλής του ομίλου Goldcorp».