ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 2% ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2016 Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

1f11cff1ac-638x330Αύξηση εμφάνισε τον Νοέμβριο 2016 ο ετήσιος δείκτης κύκλου εργασιών στον κλάδο της βιομηχανίας, καθώς παρουσίασε άνοδο 2% έναντι βουτιάς 9,7% τον Νοέμβριο 2015. Η αύξηση προέκυψε από τη βελτίωση των παρακάτω δεικτών: Ορυχεία και Λατομεία 5,4%, Μεταποιητικές βιομηχανίες 1,9%.

Ο τζίρος εγχώριας αγοράς αυξήθηκε 3,9%, ενώ ο τζίρος εξωτερικής αγοράς συρρικνώθηκε 0,4%.

[ΠΗΓΗ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, 20/01/2017]