ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Οι μεγαλύτερες προκλήσεις, η διαχείριση τους και η επόμενη μέρα για την επένδυση.

Με προγραμματισμένες επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ έως το 2018 2019 και με το 30% του συνολικού της τζίρου που εκτιμάται ετησίως στα 600 εκατ. ευρώ, η Ελληνικός Χρυσός αποτελεί, και δικαίως, παράδειγμα επιχείρησης που συμβάλλει ουσιαστικά στην εγχώρια βιομηχανική ανασυγκρότηση με ένα ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα.

Η δραστηριότητα της εταιρείας βασίζεται στο τρίπτυχο:

α) προστασία του περιβάλλοντος,

β) ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και

γ) έμπρακτο ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους.

Τρίπτυχο το οποίο καλύπτεται πλήρως, καθώς η Ελληνικός Χρυσός μέσα από τη λειτουργία της καλείται να κερδίσει ένα πολλαπλό στοίχημα και το πράττει με όρους που διασφαλίζουν

α)τη βιώσιμη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας,

β) τη δίκαιη ανάπτυξη,

γ)την παραγωγική δυναμική και τη συμβολή στην εγχώρια Βιομηχανική ανασυγκρότηση, την ενίσχυση εισοδήματος και την καταπολέμηση της φτώχειας με πραγματική ανάπτυξη, απασχόληση και θωράκιση των ελληνικών επιχειρήσεων και προμηθευτών.

Η Ελληνικός Χρυσός, όπως αποτυπώνεται με απόλυτη διαφάνεια στην 3η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2015, κατάφερε να ανταπεξέλθει με επιτυχία σε σημαντικές προκλήσεις καθ’ όλη την εξέλιξη της επένδυσης και στη διαχείριση τους, που είχε ως αποτέλεσμα, εν μέσω της πιο δύσκολης συγκυρίας για την εθνική οικονομία, όχι απλώς να επιβιώσει αλλά να εδραιωθεί, στηριζόμενη όχι μόνο στην οικονομική της βαρύτητα αλλά με όρους βιωσιμότητας και συνεισφοράς.

Η λειτουργία της Ελληνικός Χρυσός περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που στηρίζουν την ανάπτυξη και την εθνική οικονομία, καθώς προβλέπει συνολικές επενδύσεις 1,5 δισ. δολαρίων, εκ των οποίων έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έως σήμερα επενδύσεις 700 εκατ. δολαρίων. Από τα ετήσια έσοδά της, το 30% 35% κατευθύνεται στην εθνική οικονομία μέσω φόρων, ασφαλιστικών ταμείων, μισθών κ.λπ. Επίσης, διατηρεί περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας και στηρίζει περαιτέρω τη χώρα, καθώς το 90% των προμηθευτών της είναι ελληνικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, για την επόμενη εικοσαετία προ βλέπεται ότι θα έχει καταβάλει σε άμεσους φόρους 1,6 δισ. ευρώ, σε μισθούς 1,5 δισ. ευρώ, στην κοινωνική ασφάλιση 1 δισ. ευρώ, θα έχει ενισχύσει τις τοπικές εταιρείες και τους προμηθευτές με 2,5 δισ. ευρώ και θα έχει δαπανήσει περισσότερα από 150 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, ενώ δεσμεύεται για δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα 30 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, η συνεισφορά της στην κοινωνία γίνεται με έργα υποδομής, με τη στήριξη δράσεων και δομών κοινής ωφελείας, με έμφαση στους τομείς του πολιτισμού και αθλητισμού, της υγείας και της παιδείας. Σε αυτή τη φιλοσοφία εδραιώθηκε και το Πρόγραμμα Ανοιχτών θυρών, που έφερε πάνω από 5.000 επισκέπτες απ’ όλη την Ελλάδα στα έργα της Ελληνικός Χρυσός, ενώ πάνω από 350 φοιτητές απασχολούνται κάθε καλοκαίρι στο Πρόγραμμα θερινής Απασχόλησης.

Όσον αφορά το περιβάλλον, το κυρίαρχο περιβαλλοντικό project που βρίσκεται σε εξέλιξη από την Ελληνικός Χρυσός είναι το νέο πρωτοποριακό σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που τέθηκε πρόσφατα σε πλήρη εφαρμογή. Με 320 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου, 4 εκατ. ευρώ κόστος εγκατάστασης σταθμών, 2 εκατ. ευρώ ετήσιο κόστος λειτουργίας και άμεση ανάρτηση όλων των μετρήσεων στο internet, κατατάσσεται σε ένα από τα πιο εκτεταμένα και ολοκληρωμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Η εταιρεία έχει επίσης πιστοποιηθεί με το IS014001 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στο σύνολο των εργασιών, με το ISO 50001:2011 Energy Management System, ολοκλήρωσε την αποκατάσταση ολόκληρης της επιφάνειας της Ολυμπιάδας και του Στρατωνίου απ’ όλες τις αποθέσεις των προηγούμενων εκμεταλλεύσεων και έχει συμβάλει καθοριστικά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Συνεχίζοντας μια μεταλλευτική ιστορία 25 αιώνων, και λίγο πριν από την επανέναρξη μετά από 25 χρόνια της αξιοποίησης του πολυμεταλλικού κοιτάσματος της Ολυμπιάδας, η μεγαλύτερη πρόκληση γι’ αυτούς που σχεδίασαν και υλοποιούν αυτή την επένδυση είναι και το κλειδί στο όραμά τους: η παραγωγή πραγματικής υπεραξίας στην Ελλάδα σε ένα πλαίσιο δίκαιης ανάπτυξης με Βιώσιμο πρόσημο. Η Ελληνικός Χρυσός, τέλος, λειτουργεί με τις αυστηρότερες προδιαγραφές για την ασφαλέστερη λειτουργία των έργων, σε σχέση με τους ανθρώπους, τον τόπο και το περιβάλλον, που πιστοποιούνται μέσα από μια σειρά διακρίσεων, όπως:

  • Πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007.
  • Gold βραβείο για την αποτελεσματική συμμετοχή των εργαζομένων και Silver για το υγιές εργασιακό περιβάλλον και την αναγνώριση και διαχείριση νέων κινδύνων στα H&S Awards για το 2015.
  • CRI Silver του Ινστιτούτου Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας για τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις της Ελληνικός Χρυσός το 2015.
  • Silver για τη διαχείριση φυσικών πόρων και Bronze στην κατηγορία «Εκπαίδευση -Υποτροφίες» στα Responsible Business Awards για το 2015.
  • Βραβείο από τον ΣΒΒΕ για την Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα το 2014.

[ΠΗΓΗ: FREE SUNDAY, 11/12/2016]