ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΚΑΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISO 50001 ENERGY MANAGEMENT

%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%cf%8e%ce%bd%ce%b9-2015Μετά τις επιθεωρήσεις που ολοκληρώθηκαν στις 23 Σεπτεμβρίου η Ελληνικός Χρυσός προτάθηκε για την πιστοποίηση διαχείρισης ενέργειας με βάση το πρότυπο ISO 50001.

Η νέα πιστοποίηση έρχεται να προστεθεί στην πιστοποίηση ISO 9001 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στο σύνολο των εργασιών.

Το πρότυπο ISO 50001 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν στόχο να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση και να βελτιώσουν την ενεργητική τους απόδοση.

Ιδίως, απευθύνεται στις «βαριές» βιομηχανίες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες ή πιθανώς εντάσσονται στο Σύστημα Εμπορίας Αερίων Θερμοκηπίου βάσει της 2003/87/ΕΚ, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που εφαρμόζει διαδικασίες εξοικονόμησης ενέργειας και έχει στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, αλλά και του συνόλου της λειτουργίας της.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμευτούν για σταδιακή μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε από τον ISO το πρότυπο ISO 50001:2011, το οποίο είναι ένα πρότυπο ενεργειακής διαχείρισης βάσει του οποίου λαμβάνει χώρα αρχική ενεργειακή επισκόπηση, αποτύπωση των ενεργειακών πλευρών της εταιρείας.

Επίσης, καθορίζονται προγράμματα εξοικονόμησης της ενέργειας με στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων της.

ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  • Άμεση εξοικονόμηση ενέργειας
  • Μείωση λειτουργικού κόστους και κόστους παραγωγής
  • Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
  • Βελτίωση οικολογικού & ενεργειακού αποτυπώματος
  • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική χρήση λόγω τεχνολογικών συμπεριφορών ή/και οικονομικών αλλαγών
  • Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας (greencompany) – Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις
  • Βελτίωση ενεργειακής & περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού

 

[ΠΗΓΗ: http://politesaristoteli.blogspot.gr/, από Hellas Gold  καιeurocert, 1/10/2016]