ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ & Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

m.alexandros_266265981Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προκηρύξει διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου “Πραγματοποίηση εκδήλωσης με θέμα τον Αριστοτέλη και Μ. Αλέξανδρο για την τουριστική προβολή της Κεντρικής Μακεδονίας”. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 135.000 ευρώ και η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 29 Αυγούστου. Τα ζητούμενα του έργου περιλαμβάνουν εισαγωγικό Video προβολής της εκδήλωσης, δύο video όπου θα αντιπαραβάλλεται το παρελθόν και το παρόν, φωτογραφικό υλικό, banners, αφίσες, πραγματοποίηση εκδηλώσεων, κ.α.

 

[ΠΗΓΗ: DAILYFAX, 22/08/2016]