Ο ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

at_arnaiaΔιαβάζουμε στον ιστότοπο του Δήμου την θέση της δημοτικής αρχής για το θέμα της λειτουργίας αστυνομικών τμημάτων στο Δήμο μας:

«Ανάμικτα συναισθήματα προκάλεσε στο Δήμο Αριστοτέλη το ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ, που έδωσε στη δημοσιότητα προς διαβούλευση, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετικά με τα όσα προβλέπονται για την αναδιάρθρωση των Αστυνομικών Υπηρεσιών στα όρια του Δήμου μας.

Αρχικά υπήρξε ικανοποίηση για θετική έκβαση ενός πάγιου αιτήματος της Δημοτικής Αρχής και των δημοτών, που ήταν η επαναλειτουργία του Αστυνομικού Τμήματος Ιερισσού, η λειτουργία του οποίου ανεστάλη λόγω της αντίδρασης των κατοίκων της Ιερισσού στην εξόρυξη χρυσού. Όμως γρήγορα αυτή την ικανοποίηση διαδέχτηκε η δυσάρεστη έκπληξη, όταν διαπιστώσαμε ότι στο εν λόγω Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προτείνεται η υποβάθμιση του Αστυνομικού Τμήματος Αρναίας – ιστορικής έδρας του Δήμου Αριστοτέλη – σε Αστυνομικό Σταθμό. Κι αυτό, τη στιγμή που όπως διαπιστώνουμε, στο ίδιο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προτείνεται η λειτουργία δύο (2) Αστυνομικών Τμημάτων σε δήμους οι οποίοι παρουσιάζουν σαφώς λιγότερες και μικρότερες δυσκολίες αστυνόμευσης και έγκαιρης ανταπόκρισης των αστυνομικών σε περίπτωση ανάγκης.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι στο ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ «Αναδιάταξη – αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», που έδωσε στη δημοσιότητα προς διαβούλευση το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο Δήμος Αριστοτέλη δεν αντιμετωπίζεται με την δέουσα προσοχή και δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της περιοχής και οι αυξημένες ανάγκες αστυνόμευσης. Δεν λαμβάνεται υπόψη η γεωμορφολογία της περιοχής, η κατάσταση του οδικού δικτύου και ιδιαίτερα του ορεινού τμήματός του, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη χειμερινή περίοδο με τις πολλές και έντονες χιονοπτώσεις, αλλά και οι μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των δημοτικών ενοτήτων και διαμερισμάτων. Όλες αυτές οι παράμετροι δικαιολογούν πλήρως την λειτουργία δύο (2) Αστυνομικών Τμημάτων στον δήμο μας. Το Αστυνομικό Τμήμα της Ιερισσού, έδρας του Δήμου και επίκεντρο όλης της Παραλιακής και Τουριστικής ζώνης αλλά και της πύλης του Αγίου Όρους με τις χιλιάδες των επισκεπτών, και το Αστυνομικό Τμήμα Αρναίας, για τον ορεινό και δυσπρόσιτο ορεινό όγκο του Δήμου.

Προς την κατεύθυνση αυτή ο Δήμος Αριστοτέλη θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την λειτουργία των δύο (2) Αστυνομικών Τμημάτων, Ιερισσού και Αρναίας, για να απολαμβάνουν οι δημότες και επισκέπτες της περιοχής αίσθημα ηρεμίας και ασφάλειας.

Γραφείο Επικοινωνίας & Δ. ΣχέσεωνΔήμου Αριστοτέλη».

Τι να σχολιάσουμε; Ασφαλώς και είναι επιθυμητή η λειτουργία δύο αστυνομικών τμημάτων, αλλά από την επιθυμία μέχρι την πράξη… Να θυμηθούμε και γιατί έκλεισε το τμήμα της Ιερισσού, ή να το αφήσουμε καλύτερα;;