ΠΛΗΡΩΜΕΣ 30,5 ΕΚΑΤ ΤΗΣ ΔΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

d2800786f6318b39df1d97ce006c7033_XLΠληρωμές ύψους 30,5 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε εντός του 2015 η ΔΕΗ προς το Δημόσιο. Ειδικότερα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΔΕΗ, λόγω της εξορυκτικής δραστηριότητας των ορυχείων λιγνίτη, οι εγγεγραμμένες δαπάνες για τη χρήση που έληξε στις 31.12.2015 ανήλθαν στα 75,4 εκατ. ευρώ, σε ενοποιημένη βάση, εκ των οποίων ποσό ύψους 30,5 εκατ. ευρώ καταβλήθηκε εντός του 2015, προς φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, φορείς της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και ΝΠΙΔ που ανήκουν εξ ολοκλήρου στο ελληνικό Δημόσιο. Τα παραπάνω ποσά αναλύονται ως ακολούθως: Δαπάνη ύψους 38,8 εκατ. ευρώ για ειδικό τέλος λιγνίτη (2 ευρώ MWh), εκ της οποίας 22,4 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν εντός του 2015. Δαπάνη ύψους 28,4 εκατ. για τέλος ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνιτικούς σταθμούς, η οποία δεν καταβλήθηκε εντός του 2015. Δαπάνη για αρχαιολογικές σωστικές ανασκαφές ύψους 7,8 εκατ., εκ της οποίας 7,7 εκατ. καταβλήθηκαν εντός του 2015. Δαπάνη για λοιπούς φόρους και τέλη, ύψους 0,4 εκατ., η οποία καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου εντός του 2015.

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 27/07/2016]