Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

skouries_2015Η Ελληνικός Χρυσός αποτελεί την μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ελλάδα δίνοντας ανάσα στην ελληνική οικονομία αλλά και την τοπική κοινωνία. Παρά την οικονομική κρίση και τις επιθέσεις που δέχτηκε τον τελευταίο χρόνο, η Ελληνικός Χρυσός συνεχίζει να επενδύει στην Ελληνική κοινωνία και να προσφέρει στην Ελληνική Οικονομία.

Για την τοπική κοινωνία τα οφέλη είναι πολλά δεδομένου πως το μέγεθος της επένδυσης επιτρέπει την πάταξη της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο, αφού οι προμηθευτές και άλλοι συνεργαζόμενοι προέρχονται από τα γύρω χωριά. Η εταιρία συνεισφέρει στην ενίσχυση του εισοδήματος και καταπολέμηση της φτώχειας μέσω της αύξησης της απασχόλησης, της δημιουργίας νέων επαγγελμάτων, της οικονομικής σταθερότητας, της ρευστότητας, της οικονομικής, οικιστικής, κοινωνικής και τουριστικής ανάπτυξης.

Στο παρακάτω infographic φαίνονται οι βασικοί πυλώνες που αποδεικνύουν τη σημασία της επένδυσης της Ελληνικός Χρυσός σε επίπεδο οικονομικής και κοινωνικής συνεισφοράς.

infogra

[ΠΗΓΗ: http://www.rizopoulospost.com/, 28 Ιουνίου]