ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 2 ΔΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

0A535424602E4DBBBBC2F968ACC7D6C0Θετικός είναι ο απολογισμός του 2015 για την ελληνική εξορυκτική βιομηχανία, παρά τα προβλήματα στην εγχώρια αλλά και τη διεθνή αγορά μετάλλων. Για το 2016 ο πήχης των προσδοκιών παραμένει στα επίπεδα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, με την εκτίμηση ότι αναμένεται μια μικρή βελτίωση στα δομικά υλικά, που έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες. Εξαιρετική διαγράφεται επίσης η πορεία των μαρμάρων, παρ’ όλο που οι πρόσφατες απεργίες στα λιμάνια πλήττουν και τον συγκεκριμένο κλάδο.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε σ πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων Αθανάσιος Κεφάλας, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΜΕ, οι εξορυκτικές επιχειρήσεις του συνδέσμου ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά στις προκλήσεις του 2015, χάρη στην εξωστρέφειά τους και την πιστοληπτική τους αξιοπιστία. Η υιοθέτηση αποτελεσματικών πρακτικών διαχείρισης ρίσκου τους επέτρεψαν να υλοποιήσουν, έστω και με δυσκολίες, τα επιχειρησιακά τους σχέδια. Ο κ. Κεφάλας επεσήμανε την ανάγκη ενός αναπτυξιακού σοκ που απαιτείται για την επανατοποθέτηση σε αναπτυξιακή τροχιά της ελληνικής οικονομίας. Σημείωσε πως τα μέλη του Συνδέσμου έχουν ήδη προγραμματίσει επενδύσεις ύψους σχεδόν 2 δισ. ευρώ την επόμενη πενταετία, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαπίστωση πως η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει πυρήνα της ανάπτυξης και της αύξησης της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας χάρη σε παγκοσμίας κλάσης αποθέματα, σημαντικό γεωγραφικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και αναπτυγμένες υποδομές και εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την έκθεση δραστηριοτήτων του ΣΜΕ για το 2015, η απασχόληση στον κλάδο διατηρήθηκε σταθερή και σι παραγωγικές του δομές αλώβητες σε όλη τη διάρκεια της κρίσης. Ο μέσος όρος άμεσα απασχολούμενου προσωπικού το 2015 διαμορφώθηκε στα 10.279 άτομα από 9.804 το 2014.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών έφτασε στα 1,93 δισ. ευρώ έναντι 1,83 δισ. ευρώ. Η παραγωγή εμπορευσίμων προϊόντων ανήλθε στους 72,7 εκατ. τόνους έναντι 73,1 εκατ. τόνους. Η Ελλάδα βρίσκεται στην έκτη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης βάσει της αξίας της εξόρυξης στη βιομηχανία και στην τέταρτη θέση βάσει της συμμετοχής στην απασχόληση. Εντός Ελλάδος, μεταξύ των κλάδων της βιομηχανίας, η εξορυκτική βιομηχανία είναι στην όγδοη θέση σε κατάταξη βάσει προστιθέμενης αξίας και στην έκτη θέση στην κατάταξη βάσει συνεισφοράς στην απασχόληση. Αρκετά από τα μέλη του ΣΜΕ λειτουργούν προγράμματα απασχόλησης αποφοίτων και σπουδαστών ώστε αφενός να τους καταστήσει πιο ικανούς για ένταξη στην αγορά εργασίας και αφετέρου να δημιουργήσει καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Η αγορά μετάλλων

Το 2015 σημειώθηκε διεθνώς κάμψη της ζήτησης που οδήγησε σε πτώση των τιμών πολλών εμπορευμάτων, ιδιαίτερα των μετάλλων Η έντονη πτώση των τιμών του σιδηρομεταλλεύματος και η υπερπροσφορά χάλυβα ήταν το χαρακτηριστικότερο γεγονός της αγοράς. Τα ναύλα των θαλάσσιων μεταφορών υποχώρησαν αισθητά (σημειώθηκε το χαμηλότερα επίπεδο κόστους μεταφοράς από το 1985). Σαν αποτέλεσμα, προμηθευτές πρώτων υλών έγιναν ξαφνικά ανταγωνιστικοί σε αγορές στις οποίες δεν είχαν πρόσβαση μέχρι πρότινος λόγω της απόστασης.

Στην εσωτερική αγορά π απορρόφηση πρώτων υλών, μετάλλων και δομικών υλικών ήταν χαμηλή. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι n ζήτηση τσιμέντου στην Ελλάδα εκτιμάται ότι το 2015 κινήθηκε στα επίπεδα του 1962, ενώ στον τομέα της ενέργειας σημειώθηκαν συνεχείς μειώσεις της παραγωγής λιγνίτη. Αντίθετα, οι εξαγωγές ελληνικού μαρμάρου και οι σημαντικές εξαγωγές ελληνικού τσιμέντου σημείωσαν ιδιαίτερα καλή επίδοση.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 08/06/2016]