ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ

10ergostasio-thumb-largeΑύξηση 2,8% κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο του 2016 σε σχέση με τον ίδιο περυσινό μήνα. Ύστερα από δύο μήνες που σημείωσε πτώση σε ετήσια βάση, ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής ενισχύθηκε τον Απρίλιο, λόγω κυρίως της τόνωσης της παραγωγής στον κλάδο της μεταποίησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), n παραγωγή στη μεταποίηση αυξήθηκε τον Απρίλιο του 2016 έναντι του περυσινού Απριλίου κατά 5,8%. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται: Στην αύξηση κατά 55,5% της παραγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων. Στην άνοδο κατά 32,3% της παραγωγής καπνού. Στην αύξηση κατά 18,3% της παραγωγής μη ορυκτών υλικών. Στην ενίσχυση κατά 13% των παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα.

Στον αντίποδα, πτωτικά κινήθηκε η παραγωγή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων (49,1%), ο κλάδος της επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού (9,7%), χαρτιού και προϊόντων από χαρτί (8,8%) κ.λπ. Πέραν της μεταποίησης, θετικό αποτύπωμα στον γενικό δείκτη βιομηχανικής παραγωγής είχε ο κλάδος της επεξεργασίας και παροχής φυσικού νερού, καταγράφοντας αύξηση 2,6% τον Απρίλιο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ωστόσο αρνητικά κινήθηκαν τα ορυχεία και τα λατομεία (24,3%), καθώς και η παραγωγή και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος (1%). Σε μηνιαία βάση, ο εποχικά διορθωμένος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 4% τον Απρίλιο του 2016 σε σχέση με τον φετινό Μάρτιο. Η εξέλιξη αυτή προήλθε κυρίως λόγω της αύξησης του δείκτη παραγωγής ορυχείων λατομείων κατά 5,6% και του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών κατά 4%.

[ΠΗΓΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 10/06/2016]