ΑΝΤΟΧΕΣ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ Η ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Mines_metal«Οι δαπάνες των εξορυκτικών βιομηχανιών για την προστασία του περιβάλλοντος κατά την περίοδο 2009-2014 έφτασαν τα 100 εκατ. ευρώ και οι επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και εντοπισμό νέων κοιτασμάτων ανήλθαν επίσης στα 100 εκατ. ευρώ.»

Ικανοποιητικά μεγέθη βιώσιμης ανάπτυξης επέδειξε ο κλάδος της εξορυκτικής – μεταλλουργικής βιομηχανίας στα χρόνια της κρίσης 2009-2014, διατηρώντας σταθερή την απασχόληση και αλώβητες τις παραγωγικές του δομές.

Σύμφωνα με την έκθεση δραστηριοτήτων του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, στο διάσημα αυτό η συμβολή των εταιρειών του κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας ανήλθε στα 6,2 δισ. ευρώ (3,4%), οι επενδύσεις έφτασαν στα 2 δισ. ευρώ, ο συνολικός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 15 δισ. ευρώ και οι εξαγωγές υπερέβησαν τα 10 δισ. ευρώ. Οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος στο ίδιο διάστημα έφτασαν τα 100 εκατ. ευρώ και οι επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη και εντοπισμό νέων κοιτασμάτων ανήλθαν επίσης στα 100 εκατ. ευρώ.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία των εταιρειών του ΣΜΕ για το 2015, το σύνολό τους σχεδόν παρουσίασε αύξηση της παραγωγής τους, με εξαίρεση τον υποκλάδο του λιγνίτη, των οικοδομικών υλικών και των σιδηρομεταλλευμάτων λόγω έντονης πτώσης των τιμών και υπερπροσφοράςτου χάλυβα. Αναλυτικά:

Η Imerys αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγό εταιρεία μπετονίτη στην Ευρώπη και τη μεγαλύτερη εξαγωγική εταιρεία μπετονίτη στον κόσμο, καθώς και τον μεγαλύτερο προμηθευτή αδιόγκοτου διαβαθμισμένου περλίτη στον κόσμο. Το 2015 η εταιρεία παρήγαγε 1,1 εκατ. τόνους μπετονίτη από τα ορυχεία της Μήλου και έκανε εξαγωγές κυρίως στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Επίσης παρήγαγε 353.500 τόνους περλίτη, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου εξήχθη.

Η Αλουμίνιο Ελλάδος ακολούθησε ανοδική πορεία, παρά το δυσμενές κλίμα στις διεθνείς αγορές μετάλλων και την πτώση ημών του αλουμινίου (οι χαμηλότερες τα τελευταία έξι χρόνια). Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2015 διαμορφώθηκε στα 549,4εκατ. ευρώ αυξημένος από το 2014 και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 98 εκατ. ευρώ έναντι 87 εκατ. ευρώ το 2014. Η εταιρεία αύξησε κατά 3,6% την παραγωγή μετάλλου, φτάνοντας τους 806.500 τόνους ένυδρης αλούμινας, 674.415 άνυδρης, και 179.416 τόνους αλουμινίου μετάλλου. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αύξηση της ζήτησης το 2016 κατά 6% σε σύγκριση με το 2015.

Τα Βιομηχανικά Ορυκτά παρήγαγαν 320.000 τόνους κατεργασμένου υλικού για παραγωγή ανθρακικού ασβεστίου και 300.000τόνους αδρανών υλικών. Οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στα 5,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 74% προήλθε από εξαγωγές.

Ο μεγαλύτερος εξαγωγέας μαγνησίας στην Ε.Ε. είναι η εταιρεία Ελληνικοί Λευκόλιθοι. Η παραγωγή της το 2015 έφτασε τους 325.000 τόνους λευκόλιθου και ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 70 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 2%. Για το 2016 η εταιρεία προγραμματίζει την αξιοποίηση νέου κοιτάσματος λευκόλιθου.

1.2 εκατ. τόνους βωξίτη παρήγαγε το 2015 η ΕΛΜΙΝ ΑΕ και για το 2016 η παραγωγή εκτιμάται ότι θα φτάσει το 1,4 εκατ. τόνους. Η εταιρεία υλοποιεί τριετές επενδυτικό πλάνο, ύψους 50 εκατ. ευρώ.

43,82 εκατ. τόνους λιγνίτη παρήγαγε η ΔΕΗ το 2015 και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Στον χώρο των βιομηχανικών ορυκτών δραστηριοποιείται η Γεωελλάς, η οποία το 2015 σημείωσε αύξηση κατά 52% στον κύκλο εργασιών της και αύξηση κατ’ όγκο εξαγωγών κατά 92%. Η εταιρεία το 2016 υπολογίζει αύξηση πωλήσεων κατά 20%-25%, κυρίως λόγω της αύξησης των εξαγωγών.

Στους 650.000 τόνους βωξίτη ανήλθε η παραγωγή της Δελφοί Δίστομο το 2015, καλύπτοντας κατά 45% τις απαιτήσεις της μεταλλουργίας της Αλουμίνιον Ελλάδας.

Εξαίρεση στο κύμα αύξησης της παραγωγής των εξορυκτικών επιχειρήσεων το 2015 ήταν η Ελληνικά Λατομεία λόγω του περιορισμού των κατασκευαστικών έργων.

Από την άλλη πλευρά άνοδο σημείωσε η παραγωγή της Θερμολίθ στους 25.000 τόνους ολιβίνη, εκ των οποίων το 80% κατευθύνθηκε στη διεθνή αγορά. Ωστόσο η εταιρεία είχε μείωση κατά 10% στον κύκλο εργασιών της έναντι το 2014 λόγω των διαφοροποιήσεων στις τιμές των προϊόντων της.

Με αύξηση κατά 16% έκλεισε ο κύκλος εργασιών της ΟΜΥΑ Hellas το 2015 στα 8 εκατ. ευρώ και η παραγωγή της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 92.000 τόνους ανθρακικού ασβεστίου

Στα 3,1 εκατ. τόνους αδρανών ήταν η παραγωγή της Λαρσινός το 2015 και ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στα 12 εκατ. ευρώ.

Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 25% σημείωσε η Λατομεία Χάλυψ και παρήγαγε 680.000 τόνους εμπορεύσιμων προϊόντων αδρανών υλικών και 57.500 κυβικά μέτρα ογκομαρμάρων.

Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε η Τέρνα Λευκόλιθοι με την κατασκευή νέου φούρνου, υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και επέκτασης στεγασμένων αποθηκευτικών χώρων. Για το 2016 προγραμματίζεται να ξεκινήσει η δεύτερη φάση του επενδυτικού σχεδίου με την κατασκευή ενός ακόμη φούρνου με παραγωγικό και εμπορικό στόχο επιλεγμένες αγορές με εφαρμογές δίπυρης μαγνησίας υψηλής αξίας.

Μάρμαρα : Η Μάρμαρα Διονύσου το 2015 παρήγαγε 2.100 κυβικά ογκομαρμάρων, 23.000 τετραγωνικά μέτρα πλακών. 154.000 τόνους προϊόντων τριβείου και 22.500 τόνους πληρωτικών υλικών. Το μεγαλύτερο μέρος διατέθηκε στο εξωτερικό και ένα σημαντικό μέρος στην κατασκευή του πάρκου «Σταύρος Νιάρχος».

Σε 40 χώρες εξάγει η Μάρμαρα Παυλίδης, η παραγωγή της οποίας το 2015 ανήλθε στα 57.500 κυβικά μέτρα. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 26% και για το 2016 εκτιμάται ότι θα αυξηθούν επιπλέον οι πωλήσεις. Στο εξωτερικό επιδιώκεται η εκτέλεση ειδικών έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας στα Εμιράτα και τις ΗΠΑ

Τσιμέντα:Σε 13 δισ. ευρώδιαμορφώθηκεοενοποιημένοςκύκλοςεργασιώντου 2015 τηςεταιρείαςΤΙΤΑΝκαιτακαθαράκέρδηστα 33,8 εκατ. ευρώ. Το 94% της παραγωγής της εταιρείας εξήχθη. Οι προοπτικές του ομίλου για το 2016 διαγράφονται θετικές παρά την αβεβαιότητα.

Η αγορά της Αμερικής αντιπροσωπεύει το 49% των πωλήσεων του ομίλου και το 47% της λειτουργικής του κερδοφορίας.

Στα 247,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών για τον όμιλο ΑΓΕΤ Ηρακλής, με μείωση ζημιών. Η παραγωγή ανήλθε στους 581.000 τόνους κίσσηρης, 187.000 τόνους γύψου, και 95.000 τόνους ποζολάνη.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 13/06/2016]]