ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

16746342713_05da41e7f6_cΗ Ελληνικός Χρυσός, χθες ανακοίνωσε την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τη διετία 2016 2017 με τους εργαζομένους, βάσει της οποίας διατηρούνται σταθεροί οι μισθοί και αυξάνονται οι ημέρες αργίας. Η σύμβαση συμφωνήθηκε με τα δύο σωματεία, των Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων των εταιριών Ακτωρ ΑΤΕ- Ελληνικός Χρυσός «Αγία Βαρβάρα» και με το Επαγγελματικό Σωματείο Μεταλλωρύχων Υπόγειων Στοών Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Η σύμβαση προβλέπει:

  • Διατήρηση των σημερινών αποδοχών στο επίπεδο της 31ης Δεκεμβρίου του 2015, οπότε και εξέπνεε η πρώτη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας,
  • Διατήρηση των αυτόματων μισθολογικών αυξήσεων λόγω ωριμάνσεων.
  • Κατώτατο μεικτό μηνιαίο μισθό ανειδίκευτου εργάτη για όσους δουλεύουν στην επιφάνεια στα 999 ευρώ,
  • Αντίστοιχο μισθό για όσους εργάζονται στις υπόγειες στοές στα 1.215 ευρώ. προβλέπονται ειδικά επιδόματα γάμου, ειδικών συνθηκών και προϋπηρεσίας.
  • Επιπλέον ημέρες αργίας πέραν των επίσημων εξαιρέσιμων εορτών αργιών, τις 1η Ιανουαρίου, 6η Ιανουαρίου, Καθαρά Δευτέρα, Μεγάλη Παρασκευή, 4η Δεκεμβρίου και 26η Δεκεμβρίου,.
  • Τέλος, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος να λαμβάνουν το 100% της δικαιούμενης αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης.