ΜΑ ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ…

uper-tis-ellinikos-xrusos-i-apofasi-tou-steΜια από τις antigold αιτιάσεις σύμφωνα με την οποία το έργο των Σκουριών πρέπει να σταματήσει είναι πως δεν έχει προβλεφθεί σχέδιο πρόληψης σοβαρών ατυχημάτων και εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, καθώς και η υιοθέτηση συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας στο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων ειδικά για τις Σκουριές. Βέβαια κάτι τέτοιο δεν απαιτείται από τη νομοθεσία λόγω ταξινόμησης του υποέργου σε κατηγορία διαφορετική της Α, και εξ’ άλλου καλύπτεται από το γενικό σχέδιο της εκμετάλλευσης. Η απόφαση 222/2016 του ΣτΕ, είναι σαφέσταση. Διαβάστε εδώ το άρθρο 18 στην σελίδα 21 και θα καταλάβετε:

«Επειδή, σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις των των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων προβλέπεται μόνο για εγκαταστάσεις που ταξινομούνται στην κατηγορία Α, λόγω των αυξημένων κινδύνων που συνεπάγεται η λειτουργία τους, γεγονός που δεν συντρέχει για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων του υποέργου Σκουριών, οι οποίες δεν ταξινομήθηκαν στην κατηγορία αυτή (βλ. μεταξύ άλλων σελ. 37 του θεωρημένου Σχεδίου Διαχείρισης), τα δε περί του αντιθέτου προβαλλόμενα είναι απορριπτέα ως νόμω αβάσιμα.»

Τι δεν καταλαβαίνουν;