Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ (ΓΕΩ)ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Mining Cycle_0

του Δρ. Γεωλογίας Νικολάου Αρβανιτίδη

Βασικός προορισμός της επιστημονικής γνώσης και των εφαρμογών της είναι να υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο και τον άνθρωπο. Να δημιουργεί θέσεις εργασίας, να προσφέρει οικονομική σταθερότητα, να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, να διασφαλίζει βιώσιμη και δυναμική αναπτυξιακή προοπτική και γενικά να βελτιώνει διαρκώς την ποιότητα ζωής.

Βέβαια σε μια εποχή με πολλές, μεγάλες και συχνά μεταβαλλόμενες προκλήσεις, και την παρουσία πολυσύνθετων προβλημάτων, με διαπλεκόμενο περιεχόμενο και δυσδιάκριτες λύσεις, απαιτούνται συνδυασμός βαθιάς γνώσης, ευρείας επιστημονικής αντίληψης και υψηλής εξειδίκευσης.

Χρειάζονται παράλληλα σεβασμός σε αρχές, δεοντολογικό ήθος, επαγγελματικός πολιτισμός και προσήλωση στο θεματικό απόλυτο και την επιστημονική μοναδικότητα. Να αγνοούνται και να παραμερίζονται τα συντεχνιακά συμφέροντα, και οι αλλαζονικές και ατέρμονες εγωκεντρικές αντιπαραθέσεις.

Να γεφυρώνονται και να συνεργάζονται επιστημονικές γνώσεις και δυνάμεις για να προστίθεται περισσότερη και μεγαλύτερη κοινωνική αξία στο αποτέλεσμα. Να διατηρούνται οι όποιοι ιστορικοί δεσμοί, αν και η σχέση τους με το παρελθόν είναι και παραμένει μάλλον παθητική, αλλά να υπηρετείται πάντοτε η δυναμική του παρόντος και η προοπτική του μέλλοντος.

Αν πάρει κάποιος σαν παράδειγμα την περίπτωση του μεγάλου αριθμού ειδικοτήτων που εντάσσονται στις γεωεπιστήμες, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός συνέργειας και του ρόλου των γνώσεων τους ανάλογα με το φυσικό αντικείμενο, τους επιδιωκόμενους στόχους και τις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Έτσι λοιπόν:

Κοιτασματολόγοι, ορυκτολόγοι, γεωφυσικοί, οικονομικοί γεωλόγοι, μηχανικοί μεταλλείων, τεχνολόγοι εμπλουτιστές, μεταλλουργοί, χημικοί μηχανικοί εγγυώνται την βιώσιμη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου με βέλτιστες πρακτικές εκμετάλλευσης.

Γεωχημικοί, υδρογεωλόγοι «γεφυρώνουν» τις γνώσεις τους με αυτές των περιβαλλοντολόγων, εδαφολόγων, δασολόγων και άλλων γεωτεχνικών για την ορθολογική διαχείριση, προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Τεκτονικοί γεωλόγοι, τεχνικοί γεωλόγοι συνεργάζονται με σεισμολόγους και πολιτικούς μηχανικούς για την θωράκιση απέναντι σε κάθε σχετική απειλή και κίνδυνο, αλλά και στην κατασκευαστική ασφάλεια των κτιριακών υποδομών και δικτύων.

Είναι φανερό ότι η σημερινή κοινωνία, με την ευρεία εκπαίδευση και την εξειδικευμένη γνώση που επιλέγει να δημιουργεί και να παρέχει, είναι σε θέση να πορεύεται δυναμικά και αποτελεσματικά προς το αύριο, με όρους και συνθήκες που διασφαλίζουν την ευημερία των πολιτών.

Όλα αυτά βέβαια είναι εφικτά όταν στηρίζονται στην επαγγελματική προσήλωση και την επιστημονική γνώση, χωρίς περιορισμούς, αγκυλώσεις και προαπαιτούμενα. Κάτι φυσικά που δεν συμβαίνει πάντοτε αφού υπάρχουν και αυτοί που συχνά θέτουν άλλες προτεραιότητες, στη βάση κυρίως πολιτικών σκοπιμοτήτων και προσωπικών συμφερόντων.

Γιατί όλα θα ήταν πολύ διαφορετικά αν τελικά οι άνθρωποι, όλοι μας δηλαδή κάναμε μόνο και πάντοτε αυτό που γνωρίζουμε καλά.

πηγή: http://greenminerals.blogspot.gr