1,5 ΕΚΑΤ. ΤΟ ΜΗΝΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΤΟΠΙΟΥΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ

IMG_4532Σε χθεσινή ανακοίνωσή τους, εργολάβοι και υπεργολάβοι της Β.Α. Χαλκιδικής που τα τελευταία χρόνια στήριξαν τη δραστηριότητά τους στη μεταλλευτική δραστηριότητα, εκπέμπουν SOS δηλώνονταν «είμαστε τώρα στον αέρα».

Το Σωματείο Εργολάβων, Υπεργολάβων Δήμου Αριστοτέλη εξέδωσε την κάτωθι ανακοίνωση:

«    Σαν σωματείο των εργολάβων και υπεργολάβων της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός της περιοχής του Δήμου Αριστοτέλη, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά την αναστολή των εργασιών στο εργοτάξιο των Σκουριών, σαν συνέπεια της «εχθρικής» αντιμετώπισης της εταιρείας και της επένδυσης γενικότερα από πλευράς της Ελληνικής Κυβέρνησης, τα μέλη του σωματείου μας καθώς και οι εργαζόμενοι αυτών βρίσκονται αντιμέτωποι ξανά με την ανεργία.

    Μέχρι σήμερα τα έσοδα για κάθε μήνα εργασίας μας άγγιζαν το 1,5 εκ. € που από αυτά, εκτός από την κάλυψη των μισθών των εργαζομένων, καλύπταμε με συνέπεια τις υποχρεώσεις μας απέναντι στο κράτος (εφορία, ασφαλιστικές εισφορές, ΦΠΑ). Ενδεικτικά παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 lista ergolavon

Ο αριθμός των εργαζομένων που έχουν απολυθεί ανέρχεται στους 354 μόνο από μέλη του σωματείου μας, οι οποίοι είναι στο σύνολό τους μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αριστοτέλη. Όπως γίνεται αντιληπτό, πέρα από την προσωπική ζημία κάθε εργαζομένου και της οικογένειάς του, θα υπάρχει και έντονα αρνητικός αντίκτυπος και στην οικονομία της ευρύτερης περιοχής.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος, Παπαγιάννης Θεόδωρος /. Ο Γενικός Γραμματέας, Καραγιάννης Κων/νος»