ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 «ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ»

Νέα εικόνα bitmapΤην πλήρη παρουσίαση των έργων της Ελληνικός Χρυσός στην Χαλκιδική αλλά και την αναλυτική αποτύπωση της ωφέλειας που προκύπτει στην εθνική και περιφερειακή οικονομία και ανάπτυξη μέσω της επένδυσης της Ελληνικός Χρυσός συνολικά αλλά και του έργου των Σκουριών ειδικά, μπορείτε να δείτε στο νέο τεύχος των Μεταλλευτικών Νέων με τίτλο: «Τα Μεταλλεία Κασσάνδρας αναπτύσσονται»

Διαβάστε το εδώ και εδώ.

Το τεύχος Δεκεμβρίου των Μεταλλευτικών Νέων επικεντρώνεται:

  • στην παρουσίαση των έργων της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές, την Ολυμπιάδα και το Στρατώνι
  • στην οικονομική συνεισφορά της επένδυσης, με στοιχεία και δεδομένα σχετικά με την διάχυση του οικονομικού αποτελέσματος από το έργο των Σκουριών, στην εθνική οικονομία, στο ελληνικό εμπόριο, τον κατασκευαστικό κλάδο, ελληνικές επιχειρήσεις, εργολάβους και προμηθευτές
  • στο περιβάλλον, με αναλυτικά άρθρα σε σχέση με το νέο σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που τίθεται άμεσα σε πλήρη εφαρμογή και τον ιππόκαμπο Στρατωνίου
  • και στις πρόσφατες διακρίσεις της Ελληνικός Χρυσός

[ΠΗΓΗ: http://respentza.blogspot.gr/, 7/12/2015]