ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

germania-biomixaniaΜειωμένος ήταν τον Οκτώβριο ίου 2015 ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Οκτωβρίου 2014, παρουσίασε μείωση κατά 1,9%, έναντι μείωσης 0,02% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013. Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2014, παρουσίασε μείωση κατά 0,02%, έναντι μείωσης 2,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013. Η μείωση κατά 1.9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2014 οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων Λατομείων κατά 12,5%. Ειδικότερα στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 1,3%. Ειδικότερα, σιη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: ειδών ένδυσης, δερμάτων και ειδών υπόδησης, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 1,1%.

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 0,4%.

 

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 11/12/2015]