ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΖΙΡΟΥ

690_4e0ea7eac90e98a45819853a56a9beafΚάθετη πτώση, η οποία έφτασε στο 18,9%, κατέγραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή tov Οκτώβριο παρακολουθώντας τον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία. Πρόκειται για μεγάλη επιδείνωση συγκριτικά με πέρυσι, καθώς τον Οκτώβριο του 2014 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2013 παρουσιάστηκε άνοδος κατά 5 %. Ο μέσος γενικός δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2014 Οκτωβρίου 2015, σε σύγκριση με τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2013 Οκτωβρίου 2014, παρουσίασε μείωση κατά 10,0%, έναντι μείωσης 2,4% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη βιομηχανία κατά 18,9% τον μήνα Οκτώβριο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2014, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

α. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων Λατομείων κατά 12,5%. Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 19,0%. Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: ειδών ένδυσης, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, μη μεταλλικών ορυκτών και επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Επίσης, η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία κατά 18,9% τον μήνα Οκτώβριο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2014, οφείλεται στις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών ως εξής:

Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 17,8%. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 20,3%.

Η μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς κατά 17,8% τον μήνα Οκτώβριο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2014, οφείλεται σης παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων Λατομείων κατά 7,5%. Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη και άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων.

β. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 17,9%. Ειδικότερα, στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, μη μεταλλικών ορυκτών, βασικών μετάλλων, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων και επισκευής και εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού.

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς κατά 20,3% τον μήνα Οκτώβριο 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2014, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

α. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων Λατομείων κατά 16,9%.

β. Στη μείωση του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 20,4%.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 22/12/2015]